Aanmelden online toetsen

Als je wegens coronaregels niet kunt meedoen aan een toets op school, moet je ouder/verzorger je aanmelden via het online formulier. Om te zien of je naar school kunt komen volg je het schema in het protocol.

Klik hier voor het aanmeldformulier.

PROTOCOL ONLINE TOETSEN voor leerlingen en ouders

Klik hier voor het protocol en de beslisboom.

BERICHTGEVING EN ONLINE ONDERWIJS IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS

Wij willen u graag zo goed mogelijk informeren over de laatste ontwikkelingen en wat daarvan de gevolgen zijn voor onze leerlingen. Op dit moment vinden wij het belangrijk om u:

 • Goed te informeren, dit doen we door de leerlingen en u berichten te mailen. Daarnaast plaatsen we ook alle berichten en documenten die wij sturen op de website. De examenleerlingen hebben aparte berichten ontvangen met informatie over het SE en het toetsrooster. Die staan ook in het overzicht van deze nieuwsberichten.
 • Verder te informeren over hoe ons online onderwijs is ingericht. We hebben
  allen te maken met omstandigheden die we niet in de hand hebben en die
  snel kunnen veranderen, we doen ons best om snel te schakelen, te
  verbeteren en de informatie up-to-date te houden.

ONLINE ONDERWIJS

Het online onderwijs bestaat uit drie onderdelen:

 1. In Magister wordt de studiewijzer (via de ELO) en het huiswerk (in de agenda) geplaatst.
 2. Via Microsoft Teams worden online contactmomenten georganiseerd tussen docenten en leerlingen.
 3. De gezamenlijke verantwoordelijkheid die we dragen om de voortgang van de leerling te monitoren, waarbij de mentor de informatie over die voortgang verzamelt met behulp van input van de leerling, ouders en vakdocenten.

Magister

De lesinhoud wordt door de docenten op de volgende manier in Magister geplaatst:

 • Een studiewijzer per vak met het totaaloverzicht aan lesstof in de ELO bij studiewijzers
 • Huiswerk per les in de agenda

Als leerlingen een opdracht moeten inleveren, gebeurt dit via de functie opdrachten in de ELO. Hierdoor kan de voortgang gemonitord worden.

 • Vanaf 23 maart is per vak één contactmoment per week ingeroosterd in Magister. Dit contactmoment is in het rooster herkenbaar aan de lokaalaanduiding 'online'.
 • Dit contactmoment verloopt via Microsoft Teams. Dit is een programma binnen ons eigen systeem met verschillende opties om contact te maken met meerdere leerlingen tegelijk. De docent kiest voor een vorm die op dat moment passend is bij de lesinhoud.

Afspraken over online contactmomenten

Om de contactmomenten goed te laten verlopen hebben we de volgende afspraken:

 • Ga vertrouwelijk om met beeldmateriaal. Dus maak geen screenshots of opnames;
 • Het initiatief van het aanmaken van de groep en de contactmomenten ligt bij de docent;
 • De chat wordt alleen gebruikt voor onderwijsgerelateerde onderwerpen.

De rol van de mentor

Contact met de mentor

 • De mentor initieert minimaal één keer per week een contactmoment met de leerlingen om te monitoren hoe het gaat met het huiswerk.
 • U kunt de mentor altijd bereiken via mail. Hij/ zij zal dan contact met u opnemen. Afhankelijk van de vraag kan dit via mail of telefonisch.

Andere belangrijke zaken

Begeleiding thuis

 • Dit afstandsonderwijs vraagt veel van onze leerlingen. Ze krijgen veel informatie te verwerken en het doet een groot beroep op de zelfstandigheid en discipline om met het thuiswerk aan de slag te gaan. De vakdocent en de mentor proberen dit zoveel mogelijk te begeleiden.  Aan u het verzoek om met uw zoon/dochter mee te kijken in Magister om dit proces te monitoren en zo nodig te sturen.

Cijfers en toetsen

 • De mogelijkheid bestaat dat opdrachten die ingeleverd worden via de ELO becijferd worden. Dit wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd door de docent, en er zal voldoende tijd worden gegeven voor de uitvoering van de opdracht.

Hulp bij ICT-zaken

Voor de leerlingen hebben wij instructiefilmpjes gemaakt, die de basis van Magister en Microsoft Teams uitleggen:

 • Uitleg downloaden Microsoft Teams
 • Uitleg les bijwonen via Microsoft Teams
 • Uitleg Microsoft Teams op je telefoon
 • Uitleg Magister op telefoon
 • Uitleg Magister op je laptop

Deze zijn hier te vinden. Of via het menu direct naar.

Als er verder nog uitleg nodig is, thuis geen laptop is of andere problemen opduiken, neem dan contact op met toegang@llr.nl. Zet de naam van de leerling, een telefoonnummer en een korte beschrijving van het probleem in de mail. Wij helpen zo snel mogelijk!