Contact

Met wie u contact moet opnemen, hangt af van de vraag. Kijk goed in het schema hieronder bij wie u moet zijn. Indien uw vraag er niet bij staat, verzoeken wij u om contact op te nemen via corona@llr.nl.

Contact over het beleid van de school en algemene vragen

Hiervoor kunt u contact opnemen met de directie:

Mw. H.M. Cadenau – rector (cnu@llr.nl)

Dhr. R.J.M. Paijens – conrector (pys@llr.nl)

Voor vragen over het onderwijs kunt u contact opnemen met de teamleider

Mw. C.T.M. Hemerik - (waarnemend) teamleider klas 1 (hmk@llr.nl)

Dhr. J.C. van der Velden -  teamleider klas 2 (vel@llr.nl)

Mw. C. van den Berg -  teamleider klas 3 havo/vwo/gymnasium (brg@llr.nl)

Dhr. J.P. Brand- teamleider klas 3 en 4 mavo (brd@llr.nl)

Dhr. B. Aklalouch - teamleider klas 4 en 5 havo (all@llr.nl)

Mw. M. Jonkers - teamleider klas 4, 5 en 6 vwo (jks@llr.nl)

Contact over huiswerk/begeleiding van leerlingen

Voor vragen over de huiswerk of begeleiding van de leerlingen, kunt u contact opnemen met de mentor. De mentor kan misschien de vraag niet direct oplossen en zal dan hulp inschakelen van iemand van die dat wel kan. Op deze manier is er wel één aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.

Contact ICT-zaken

Als er uitleg nodig is met betrekking tot Magister, Microsoft Teams of als er thuis geen laptop is of andere problemen opduiken, neem dan contact op met toegang@llr.nl. Zet de naam van de leerling, een telefoonnummer en een korte beschrijving van het probleem in de mail. Wij helpen zo snel mogelijk!

Voor urgente vragen kunt u ons bereiken via het volgende bereikbaarheidsschema:

Wanneer Wie Contactgegevens
Zondag 22 maart
09:00 - 13:00
13:00 - 17:00

Mevr. Jonkers
Dhr. Paijens

06-26957467
06-23030040

Vanaf maandag 23 maart
Maandag tot 17:00 Dhr. Van der Velden 06-12588924
Dinsdag tot 17:00 Mevr. Van den Berg 06-14566757
Woensdag tot 17:00 Dhr. Paijens 06-23030040
Woensdag tot 17:00 Dhr. Paijens 06-23030040
Donderdag tot 17:00 Mevr. Cadenau 06-31682689
Vrijdag tot 17:00 Dhr. Brand 06-45884402