Naar de brugklas

Een nieuwe school kiezen

We dagen je iedere dag uit. In de Wereldklas waar je niet alleen uit je boeken leert, maar vooral ook van de wereld om je heen. Met Technasium en Bèta Challenge waar je leert vraagstukken uit het echte leven op een creatieve manier op te lossen. Je kunt ook kiezen uit een groot aanbod van bijvoorbeeld talen, kunst en filosofie én voor een XL-pakket voor excellente vwo-leerlingen.

Klaar voor een mooie toekomst

Het gaat erom dat jij straks klaar bent voor later. Welke opleiding je ook volgt op onze school. Het Libanon Lyceum:

 • Biedt inspirerend en uitdagend onderwijs
 • Leert je jouw talenten herkennen en ontwikkelen
 • Geeft de aandacht die je nodig hebt
 • Bereidt je goed voor op vervolgonderwijs

De Wereldklas

Wat wij bij het Libanon Lyceum belangrijk vinden, is dat jij hier met plezier leert en een fijne tijd op de middelbare school hebt. Natuurlijk zorgen wij dat je alle kennis hebt om straks na vier, vijf of zes jaar je diploma te halen. Daarnaast hopen we je nog veel meer bij te brengen. We hebben hiervoor onze eigen manier van lesgeven bedacht en we noemen dit de Wereldklas.

In de Wereldklas van het Libanon Lyceum:

 • Leer je in en van de echte wereld en niet alleen maar uit de boeken.
 • Werk je bij elk vak aan projecten.
 • Luister je niet alleen naar de uitleg van een docent, maar leer je vooral door actief mee te doen in de les en ontdek je soms zelf (onder de begeleiding van de docent) de lesstof.
 • Werk je niet altijd alleen of altijd in een groepje, maar is er afwisseling tussen alleen, in een duo, in een groepje en klassikaal werken. Je zit afwisselend in de klas, het computerlokaal, de projectruimte, het praktijklokaal of op een plek buiten het schoolgebouw.
 • Krijg je extra hulp als je een vak moeilijk vindt en extra uitdaging als je een vak juist makkelijk vindt. Er wordt gekeken naar wat jij nodig hebt.

Vaardigheden

In de Wereldklas van het Libanon Lyceum zal je, naast het opdoen van kennis, ook vaardigheden ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat je:

 • Kan samenwerken met een medeleerling, een docent of met mensen buiten de school
 • Zelf kan vertellen wat jij goed hebt gedaan en wat je nog kan leren
 • Weet waar je zelf verantwoordelijk voor bent en je die verantwoordelijkheid ook neemt
 • Begrijpt dat je soms moet doorzetten om iets te bereiken

Wat jij geleerd hebt, presenteer jij bij ons op school zélf aan je ouders en de mentor. Tweemaal per jaar krijg je de opdracht om na het rapport uitleg te geven bij je resultaten in de Student Led conferences. Op die manier neem je zelf verantwoordelijkheid.

Extra activiteiten

Naast het reguliere lesprogramma heeft de school ook een gevarieerd aan aanbod aan andere programma’s en activiteiten zoals:

 • First Lego League
 • Deelname aan Olympiades voor wiskunde, biologie, natuur- en scheikunde
 • Schrijversdag met bekende schrijvers
 • Werkweken en internationale reizen
 • Landelijke sporttoernooien zoals hockey en Olympic moves

Dé school van Rotterdam

Onze leerlingen behalen zeer goede resultaten. We scoren jaar in jaar uit boven de norm. Dat zegt veel over ons onderwijs en de kwaliteit van onze docenten. En er heerst een warme sfeer. We worden niet voor niets de leukste en beste school van Rotterdam genoemd.

Nieuwsgierig?

Een persoonlijke afspraak maken of een vraag stellen kan, mail hiervoor naar: voorlichting@llr.nl