BRIEF 10 APRIL 2020 INZAKE WIJZIGING ROOSTER SCHOOLEXAMEN MAVO 4

Deze brief is vandaag gestuurd naar de leerlingen en ouders van leerlingen uit mavo 4. Het gaat om een wijziging van de indeling van de toets wiskunde.

Beste ouders, verzorgers,

Onderstaand bericht is zojuist naar uw zoon/ dochter verzonden. Het gaat om een wijziging in de toetsindeling.

Hartelijke groeten,

Mw. Niemeijer

Beste leerlingen van mavo 4,

Er is een wijziging in de toetsindeling. De toets wiskunde die gepland stond op vrijdag 17 april is verschoven naar donderdag 14 mei en zal afgenomen worden in exam.net. Het aangepaste schema vinden jullie in de bijlage van dit bericht.

Verdere informatie over de afname zullen jullie ontvangen via de docent.

Een mooi weekend gewenst en succes met de voorbereidingen.

Hartelijke groeten,

Mw Niemeijer