BRIEF CORONAVIRUS 10 MAART 2020

Deze brief hebben we op 10 maart 2020 verzonden om u te informeren over hoe het Libanon Lyceum omgaat met het coronavirus.

Beste ouders en verzorgers, en leerlingen,

Met deze brief willen wij graag een update geven over hoe we op onze school omgaan met het coronavirus.

Zoals eerder vermeld volgt de school in samenspraak met het bestuur de richtlijnen va nhet RIVM en de GGD Rotterdam-Rijnmond De laatste informatie vindt u op : www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden .

Als aanvulling op ons vorige bericht willen wij de volgende punten graag toelichten:

  • Op het Libanon zijn er tot nu toe geen geteste of vaststaande gevallen van het coronavirus bekend. Dit monitoren wij, en waar nodig winnen wij verdere informatie in.
  • Als u twijfelt over uw gezondheid of die van uw kind, kunt u telefonisch contact opnemen met uw huisarts over wat de vervolgstappen zijn. Informeer ook de school volledig als er twijfels zijn: wij hebben deze informatie nodig om eenbeslissing te maken over de aanwezigheid of afwezigheid van de leerling.
  • Als er geen gezondheidsklachten zijn, hoeven mensen die terugkeren uitgebieden waar het coronavirus heerst niet thuis te blijven. Dit geldt ook voorleerlingen. Wij vragen een ieder die recent in Noord-Brabant is geweest thuis te blijven bij (milde) gezondheidsklachten. Leerlingen (en docenten) die verschijnselen hebben na een verblijf in een risicogebied, vragen wij niet op school te komen, tot 24 uur nadat de verschijnselen volledig over zijn.
  • De belangrijkste maatregelen die u voor uzelf en uw kind kunt nemen om besmetting te voorkomen zijn nog steeds om regelmatig de handen te wassen,te hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. De school heeft instructies opgehangen hoe je het best je handen wast. De school heeft ook en intensiever schoonmaakregime voor de gebouwen ingesteld.
  • We beperken ook het fysiek contact op de school. De lessen LO worden zo aangepast dat er zo min mogelijk fysiek contact is, en worden dus waar nodig anders uitgevoerd. Wij vragen ook aan leerlingen en docenten geen handen te schudden en voor het overige het fysiek contact te beperken.

Informeer de school altijd als er in uw directe omgeving een coronabesmetting is vastgesteld of wordt vermoed.

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.Uiteraard kunt u met uw vragen of meldingen altijd bij ons terecht bij Ruud Paijens: pys@llr.nl

Met vriendelijke groet,

De schoolleiding.