BRIEF 15 MAART 2020 INZAKE SLUITING SCHOLEN

Vandaag is bekend geworden dat alle scholen per direct gesloten worden. In deze brief staat wat dit inhoudt voor de leerlingen van het Libanon Lyceum.

Rotterdam, 15 maart 2020

Geachte ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

Zojuist is bekend geworden dat alle scholen voor basisonderwijs, voortgezet en speciaal onderwijs per direct zullen sluiten tot minimaal 6april. Dit geldt uiteraard ook voor onze school. Alle reguliere lessen en toetsen, inclusief schoolexamens zullen tot nader order niet plaatsvinden.

Toetsing en schoolexamens
Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn rondom de toetsen, zeker omtrent de schoolexamens en het centrale examen. Volgens het ministerie volgen er deze week nadere instructies welke gevolgen het uitstel heeft voor de schoolexamens en de centrale examens. Dit zullen we moeten afwachten. Voor de reguliere toetsen geldt dat we samen met de toets- en examencommissie de komende tijd bekijken welke mogelijkheden we hebben om dit op te lossen. We berichten u op het moment dat we meer informatie hebben.

Invulling onderwijs
Ook al zijn de scholen gesloten, we blijven ons verantwoordelijk voelen om het onderwijsproces, zij het met beperkte mensen en mogelijkheden, gaande te houden. Maandag is voor ons een overgangsdag om ons personeel te informeren en samen te werken aan het vervolg van ons onderwijs. Instructies hierover zullen leerlingen via Magister zo spoedig mogelijk ontvangen. Aan hen het verzoekMagister dus goed in de gaten te houden.

Opvang
De school is dicht voor onderwijs, maar we nemen wel onze maatschappelijke verantwoordelijkheid: op de scholen van BOOR wordt in ieder geval de komende dagen een opvangmogelijkheid gecreëerd voor kinderen van ouders die (nog) geen opvang hebben of die werken in vitale processen. Het gaat over opvang, niet over onderwijs aan kinderen. We verzoeken u om zo spoedig mogelijk bij ons aan te geven of u hiervan gebruikt wilt maken (via corona@llr.nl).

Kluisjes leeghalen
Op maandag 16 maart worden alle leerlingen tussen 12.30 en 15.30 uur in de gelegenheid gesteld hun kluisje volledig leeg te halen. Mogelijk ligt er nog lesmateriaal op school. Hiervoor hebben we het volgende schema opgesteld:

12.30-13.00 uur- Klas 1

13.00-13.30 uur - Klas 2

13.30-14.00 uur - Klas 3

14.00-14.30 uur - Klas 4

14.30-15.00 uur- Klas 5

15.00-15.30 uur- Klas 6


Nadere berichtgeving

De komende dagen kunt u verdere informatie van ons verwachten over bovenstaande onderwerpen en andere zaken die relevant zijn. Al onze communicatie zal ook op de website worden geplaatst (www.libanonlyceum.nl/nieuws-pagina).

Met vriendelijke groeten,

namens de schoolleiding,

Hilde Cadenau

Rector Libanon Lyceum