BRIEF 17 MAART 2020 SCHOOLEXAMENS

Vandaag is besloten dat de scholen open mogen voor schoolexamens. Via deze brief stellen we u op de hoogte dat we de mogelijkheden onderzoeken voor de leerlingen van de eindexamenklassen van het Libanon Lyceum.

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

Zojuist bereikt ons via de media het bericht dat scholen open blijven om vorm te geven aan de afname van de schoolexamens. We hebben tijd nodig om in overleg te gaan en een plan van aanpak te maken. We vragen hierom jullie geduld. We gaan goed nadenken over de organisatie, zodat de schoolexamens die afgenomen worden veilig en op ordelijke wijze kunnen verlopen. Zo gauw we meer weten, informeren we u.

Met vriendelijke groet,

De schoolleiding