BRIEF 18 MAART 2020 INZAKE SCHOOLEXAMENS

In deze brief informeren wij u over het inplannen van de schoolexamens voor de eindexamenklassen.

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Gisteren werd duidelijk dat de school weer open kan voor het afnemen van de schoolexamens.Vandaag hebben wij op hoofdlijnen een plan samengesteld hoe deze afname er uit komt te zien en welke stappen genomen moeten worden om de schoolexamens zo in te richten dat de leerlingen met zo min mogelijk onrust, goed voorbereid en vooral op veilige en verantwoorde wijze aan hun schoolexamens (SE 3) kunnen beginnen.

Deze hoofdlijnen zijn als volgt:

-De schriftelijke schoolexamens beginnen volgende week woensdag, in nagenoeg dezelfde volgorde als de oorspronkelijke volgorde van SE 3.

-De schoolexamens worden over twee weken uitgespreid. Op deze manier hebben leerlingen meertijd om hun toetsen voor te bereiden. De toetsing zal vooral in de middag plaatsvinden, zodat de leerlingen in de ochtenden nog vragen kunnen stellen aan de docenten en er in de ochtenddocenten beschikbaar zijn voor de online contactmomenten voor de andere leerjaren.

-De toetsing vindt plaats volgens de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat we een veilige afstand van 1,5 meter tussen de leerlingen creëren door niet meer dan tien leerlingen in een lokaal te plaatsen. We gebruiken daarvoor beide gebouwen. We nemen ook andere maatregelen, zoals extra schoonmaakrondes.

-Het doel is om ook de mondelinge examens af te nemen. Die zijn we nu per vak aan het inregelen.

-Morgen zal er een toetsrooster voor volgende week bekend zijn. Hierin zijn de toetsen en tijdstippen opgenomen. Het toetsrooster voor de week erna volgt zo snel mogelijk

Wij willen u verzekeren dat wij er alles aan doen om de toetsing veilig te laten verlopen. Er zullen geen docenten of leerlingen deelnemen aan de toetsing (bijvoorbeeld surveillance), die enige ziekteverschijnselen vertonen. Ook willen wij benadrukken dat er geen verplichting is voor de leerlingen om aan de toetsing deel te nemen. Dit is duidelijk geworden uit de instructies van de minister. Wij realiseren ons ook dat door uitval en afwezigheid van docenten en leerlingen inhaalmomenten nodig zijn. U heeft in deze periode veel begrip getoond voor de situatie, waarvoor veel dank. Ook nu vragen wij begrip voor eventuele uitval van toetsen of aanpassingen aan de planning. De situatie verandert van dag tot dag en wij zijn genoodzaakt flexibel te handelen.

Wij sturen zo snel mogelijk nadere informatie met de planning, het rooster en andere praktische zaken. Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen, aarzel niet om ons te contacteren, telefonisch of per mail.

Met vriendelijke groet,

De schoolleiding