BRIEF 19 MAART 2020 TOETSROOSTER SE3 EN PRAKTISCHE ZAKEN

Deze brief is naar de leerlingen en ouders/ verzorgers van eindexamenklassen verstuurd. Het gaat over het toetsrooster en praktische zaken omtrent het schoolexamen.

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Gisteren hebben wij met u op hoofdlijnen het plan voor de schoolexamens (SE 3) gedeeld. Vandaag willen we u graag verder informeren over het toetsrooster en andere praktische zaken.

Het toetsrooster voor volgende week vindt u onder deze brief. Het toetsrooster en de lokaal- en plaatsingslijst komt na het weekend Magister te staan. Zoals u kunt zien beginnen de schoolexamens volgende week woensdag, in zoveel mogelijk de oorspronkelijke volgorde. De toetsing vindt vooral in de middag plaats, zodat de leerlingen in de ochtenden nog vragen kunnen stellen aan de docenten en er in de ochtend docenten beschikbaar zijn voor de online contactmomenten voor de andere leerjaren.

Er hebben ons vragen bereikt of het mogelijk is om een deel van de toetsen af te nemen en niet alle toetsen te maken van SE 3. Zoals wij in onze brief van gisteren hebben gemeld, verplichten wij geen enkele leerling om aan de toetsweek deel te nemen als er principiële bezwaren zijn of op grond van gezondheidsredenen. Gezien de beperkte capaciteit van de school, personeel en de moeilijke omstandigheden rondom de schoolexamens, verwachten wij dat een leerling aan de volledige toetsweek meedoet . Het is niet de bedoeling dat de leerlingen examens kiezen waar ze aan mee willen doen en andere examens niet maken. Het is overigens zo dat een leerling pas het centraal examen kan maken als het schoolexamen is afgerond, volgens de informatie die wij op dit moment hebben vanuit het ministerie.

Praktische zaken

* Ziekmeldingen worden gemeld op de gebruikelijke manier. We houden ons aan de regel dat leerlingen en medewerkers klachtenvrij moeten zijn. Dit betekent:

- Geen koorts

- Niet hoesten en niezen
- Geen keelpijn
- Geen klachten zoals een verkoudheid

* Leerlingen blijven 1,5 meter bij elkaar vandaan. Wij vragen dit heel duidelijk bijbinnenkomst en hebben de tafels ook zo geplaatst in de lokalen. Leerlingen zitten dus ook tijdens het schoolexamen minimaal 1,5 meter bij elkaar vandaan. In een regulier lokaal kunnen daardoor maximaal tien leerlingen verspreid zitten.

* Bij binnenkomst gaan leerlingen direct naar het lokaal toe. Leerlingen die klaar zijn met het schoolexamen gaan direct naar huis.

Gezien de veranderlijkheid van de situatie vragen wij begrip voor eventuele uitval van toetsen of aanpassingen aan de planning. We doen onze uiterste best deze zoveel mogelijk te voorkomen.

Het schema voor de mondelinge examens is nog in de maak en ontvangt u zo snel mogelijk.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel niet om ons te contacteren; telefonisch of per mail.

Met vriendelijke groet,

De schoolleiding

TOETSROOSTER

Mavo 4

Woensdag25 maart

·      12:50 ~ 14:30 AK

Donderdag26 maart

·      12:50 ~ 14:30 DU

Vrijdag 27maart

·      12:50 ~ 13:40 EN

Maandag30 maart

·      12:50 ~ 14:30 NSK2

Dinsdag31 maart

·      12:50 ~ 14:50 EC

Woensdag1 april

·      12:50 ~ 14:30 FA

Donderdag2 april

·      12:50 ~ 14:30 WI

Vrijdag3 april

·      12:50 ~ 14:30 GSM

Maandag6 april

·      12:50 ~ 14:30 NSK1

Dinsdag7 april

·     12:50 ~ 14:30 BI

 

Havo 5

Woensdag25 maart

·      12:50 ~ 14:30 ECON

Donderdag26 maart

·      13:40 ~ 15:20 FATL

Vrijdag 27maart

·     13:40 ~15:20 SCHK

Maandag30 maart

·      12:50 ~ 14:30 GESN

Dinsdag31 maart

·     12:50 ~15:20 WIB

·     13:40 ~15:20 WIA

Woensdag1 april

·     13:40 ~16:10 BIO

Donderdag2 april

·     12:50 ~14:50 TE

Vrijdag3 april

·     12:50 ~15:20 NAT

·     13:40 ~15:20 BECO

Maandag6 april

·     13:40 ~15:20 AK

Dinsdag7 april

·     12:50 ~13:50 ENTL

Woensdag8 april

·     10:30 ~12:10 NETL

·     12:50 ~14:30 NETL

Twee sessies i.v.m. beperkte computerlokalen

 

VWO 6

 Woensdag25 maart

·     9:20 ~12:40 CPE TE

·     13:40 ~15:40 FI

Donderdag26 maart

·     9:20 ~11:00 MU

·     12:50 ~15:20 BIOL

Vrijdag 27maart

·     12:50 ~15:50 M&O

Maandag30 maart

·     13:40 ~15:20 FATL

Dinsdag31 maart

·     9:20 ~12:20 LTC

·     13:40 ~15:20 AK

Woensdag1 april

·     12:50 ~14:50 ECON

Donderdag2 april

·     12:50 ~14:50 WISA

·     13:40 ~16:10 WISB

Vrijdag3 april

·     12:50 ~14:30 SCHK

Maandag6 april

·     12:50 ~13:50 ENTL

Dinsdag7 april

·     13:40 ~15:20 NAT

Woensdag8 april

·     10:30 ~12:10 WISD

·     12:50 ~14:30 GESN