BRIEF 21 MAART 2020 INZAKE ONLINE-ONDERWIJS

In deze brief informeren wij u over hoe het online onderwijs is en wordt ingericht. Ook de leerlingen moeten hiervoor actie ondernemen. Lees dus goed door wat er moet gebeuren.

Geachte ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

Met deze brief informeren we u graag verder over het online onderwijs voor de komende periode. De afgelopen week was een transitieweek, waarin het gebruik van Magister centraal stond.  De docenten hebben hard gewerkt om het normale onderwijs om te zetten naar onderwijs op afstand, door huiswerk te plaatsen in de Magister agenda en studiewijzers aan te maken, via de ELO.

Invulling  online onderwijs vanaf 23 maart.

Deze week hebben we ons ook voorbereid op het toevoegen van online contactmomenten tussen leerlingen en docenten via Microsoft Teams. Vanaf 23 maart bestaat het online onderwijs dus uit drie onderdelen:

1. In Magister wordt de studiewijzer (via de ELO) en het huiswerk (in de agenda) geplaatst.

2. Via Microsoft Teams worden vanaf maandag online contactmomenten georganiseerd tussen docenten en leerlingen. Deze staan in het rooster aangegeven.

3.  De begeleiding: we dragen samen de verantwoordelijkheid om de voortgang van de leerling te monitoren, waarbij de mentor de informatie over die voortgang verzamelt (met behulp van input van de leerling, ouders en vakdocenten).

Verdere informatie over het online onderwijs vindt u in de bijlage Online Onderwijs. Hierin kunt u informatie en nadere instructies vinden over wat u van de school kan verwachten, en wat wij van de leerlingen en u verwachten.

ICT ondersteuning

In de bijlage Online Onderwijs vindt u ook nadere informatie over de digitale systemen die wij gebruiken (Magister en Microsoft Teams). Wij hebben instructiefilmpjes gemaakt die leerlingen kunnen bekijken om de overgang naar online onderwijs makkelijker te maken. Wij begrijpen dat het voor iedereen een grote overgang is.

Contact

In de bijlage Contactgegevens hebben wij ook een overzicht gemaakt met wie u voor welke vragen contact op kan nemen. Wij vinden een goede bereikbaarheid van het allergrootste belang, en hebben zo goed mogelijk aangeduid bij wie u voor vragen of feedback terecht kan.

Website

Begin volgende week staat al de informatie ook op de website, achter de button Corona. Daar kunt u alle brieven vinden die wij de afgelopen periode gestuurd hebben, en ook alle informatie over het online onderwijs, ICT-ondersteuning en contact.

Voortgang en feedback
Wij doen onze uiterste best om het online onderwijs zo goed mogelijk in te richten. Dat is een grote operatie, en wij kunnen niet altijd garanderen dat alles foutloos loopt.  Deze week hebben wij enkele keren gehoord dat de leerlingen soms het overzicht verloren door de grote hoeveelheid informatie en de verschillende manieren waarop de informatie wordt verstrekt. Wij zijn nu hard bezig om dit te verbeteren. Wij vinden uw feedback belangrijk, en kunnen u wel garanderen dat wij dit altijd serieus nemen.

Met vriendelijke groet,

namens de schoolleiding,

Hilde Cadenau

Rector Libanon Lyceum

BIJLAGE

ONLINE ONDERWIJS

Het online onderwijs bestaat uit drieonderdelen:

1. In Magister wordt de studiewijzer (via deELO) en het huiswerk (in de agenda) geplaatst.

2. Via Microsoft Teams worden online contactmomenten georganiseerd tussen docenten en leerlingen.

3. We dragen samen de verantwoordelijkheid om de voortgang van de leerling te monitoren, waarbij de mentor de informatie over die voortgang verzamelt (met behulp van input van de leerling, ouders en vakdocenten).

 

Magister

De lesinhoud wordt door de docenten op de volgende manier in Magister geplaatst:

•       Een studiewijzer per vak met het totaaloverzicht aan lesstof in deELO bij studiewijzers

•       Huiswerk per les in de agenda

Als leerlingen een opdracht moeten inleveren, gebeurt dit via de functie opdrachten in de ELO. Hierdoor kan de voortgang gemonitord worden.

Microsoft Teams: online contactmomenten met vakdocenten

•       Vanaf 23 maart is per vak één contactmoment per week ingeroosterd in Magister. Dit contactmoment is in het rooster herkenbaar aan de lokaalaanduiding ‘online’.

•       Dit contactmoment verloopt via Microsoft Teams. Dit is eenprogramma binnen ons eigen systeem met verschillende opties om contact te maken met meerdere leerlingen tegelijk. De docent kiest voor een vorm die op dit moment passend is bij de lesinhoud.

Afspraken over online contactmomenten

Om de contactmomenten goed te laten verlopen hebben we de volgende afspraken:

•       Ga vertrouwelijk om met beeldmateriaal. Dus maak geen screenshots of opnames;

•       Het initiatief van het aanmaken van de groep en de contactmomenten ligt bij de docent;

•       De chat wordt alleen gebruikt voor onderwijsgerelateerde onderwerpen.

 

De rol van de mentor

Contact met dementor

•       De mentor initieert minimaal één keer per week een contactmoment met de leerlingen om te monitoren hoe het gaat met het huiswerk.

•      U kunt de mentor altijd bereiken via mail. Hij/ zij zal dan contact met u opnemen. Afhankelijk van de vraag kan dit via mail of telefonisch.

 

Andere belangrijke zaken

Begeleiding thuis

•       Dit afstandsonderwijs vraagt veel van onze leerlingen. Ze krijgen veel informatie te verwerken en het doet een groot beroep op de zelfstandigheid en discipline om met het thuiswerk aan de slag te gaan. De vakdocent en de mentor proberen dit zoveel mogelijk te begeleiden.  Aan u het verzoek om met uw zoon/dochter mee te kijken in Magister om dit proces te monitoren en zo nodig te sturen.

 

Cijfers en toetsen

•       De mogelijkheid bestaat dat opdrachten die ingeleverd worden via de ELO becijferd worden. Dit wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd door de docent, en er zal voldoende tijd worden gegeven voor de uitvoering van de opdracht.

 

Hulp bij ICT-zaken

Voor de leerlingen hebben wij instructiefilmpjes gemaakt, die de basis van Magister en MicrosoftTeams uitleggen:

•       Uitleg downloaden Microsoft Teams

•       Uitleg les bijwonen via Microsoft Teams

•       Uitleg Microsoft Teams op je telefoon

•       Uitleg Magister op telefoon

•       Uitleg Magister op je laptop

 

Deze zijn te vinden op: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRRN-ksaEQ_uUBQrb-GZ-ra21_yyGu8Sq

Als er verder nog uitleg nodig is, thuis geen laptop is of andere problemen opduiken, neem dan contact op met toegang@llr.nl. Zet de naam van de leerling, een telefoonnummer en een korte beschrijving van het probleem in de mail. Wij helpen zo snel mogelijk!

CONTACT

Met wie u contact moet opnemen, hangt af van de vraag. Kijk goed in het schema hieronder bij wie u moet zijn. Indien uw vraag er niet bij staat, verzoeken wij u om contact op te nemen via corona@llr.nl.

 

Contact over het beleid van de school en algemene vragen

Hiervoorckunt u contact opnemen met de directie:

Mw. H.M. Cadenau –rector (cnu@llr.nl)
Dhr. R.J.M. Paijens – conrector (pys@llr.nl)

 

Voorvragen over het onderwijs kunt u contact opnemen met de teamleider

Mw. C.T.M. Hemerik –(waarnemend) teamleider klas 1 (hmk@llr.nl)
Dhr. J.C. van der Velden-  teamleider klas2 (vel@llr.nl)
Mw. C. van den Berg -  teamleider klas 3havo/vwo/gymnasium (brg@llr.nl)
Dhr. J.P. Brand- teamleider klas 3 en 4mavo (brd@llr.nl)
Dhr. B. Aklalouch- teamleider klas 4 en 5havo (all@llr.nl)
Mw. M. Jonkers – teamleider klas 4, 5 en 6vwo (jks@llr.nl)

 

Contact over huiswerk/begeleiding van leerlingen

Voor vragen over de huiswerk of begeleiding van de leerlingen, kunt u contact opnemen met de mentor. De mentor kan misschien de vraag niet direct oplossen en zal dan hulp inschakelen van iemand van die dat wel kan. Op deze manier is er wel één aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.

 

Contact ICT-zaken

Als er uitleg nodig is met betrekking totMagister, Microsoft Teams of als er thuis geen laptop is of andere problemen opduiken, neem dan contact op met toegang@llr.nl. Zet de naam van de leerling, een telefoonnummer en een korte beschrijving van het probleem in de mail. Wij helpen zo snel mogelijk!

 

Voor urgente vragen kunt u ons bereiken via het volgende bereikbaarheidsschema:

Maandagen tot 17:00 uur - Dhr. Van der Velden / 06 - 12 58 89 24

Dinsdagen tot 17:00 uur - Mevr. Van den Berg / 06 - 14 56 67 57

Woensdag tot 17:00 uur - Dhr. Paijens 06 - 23 03 00 40

Donderdagen tot 17:00 uur - Mevr. Cadenau / 06 - 31 68 26 89

Vrijdagen tot 17:00 uur - Dhr. Brand / 06 - 45 88 44 02