BRIEF 24 MAART 2020 INZAKE HET NIET DOORGAAN VAN HET CENTRAAL EXAMEN

Vandaag is besloten dat het centraal examen niet doorgaat. Met deze brief informeren wij u hierover en wat de consequenties hiervan zijn voor de leerlingen van het Libanon Lyceum.

Beste ouders, verzorgers,
Zojuist is onderstaand bericht naar uw zoon of dochter verzonden betreft de examens.

Beste leerlingen,

Vanmorgen hebben jullie bericht gehad dat alle schoolexamens, mondeling en schriftelijk, zijn opgeschort. Wij weten nu ook dat het centraal examen niet doorgaat. Wij begrijpen dat er veelvragen zijn naar aanleiding van deze berichtgeving. In ieder geval is duidelijk geworden dat scholenmeer tijd hebben gekregen om schoolexamens af te nemen. Er worden nieuwe voorwaarden gesteld aan de afname van schoolexamens en er komt een nieuwe slaag-zakregeling. Volgens de huidige informatie worden diploma’s verstrekt op basis van de resultaten van het schoolexamen. Wij zijn in afwachting van de richtlijnen die hiervoor door het ministerie van onderwijs worden gesteld. Daarom kunnen wij nu nog geen verdere uitspraken doen over de inrichting en het moment van de schoolexamens, hoe vervelend ook. Wij vinden het belangrijk om nu de tijd te nemen, met jullie belang voorop, om zorgvuldig vorm te geven aan de resterende schoolexamens.

We kunnen jullie wel garanderen dat wij ons uiterste best zullen doen om jullie in de gelegenheid testellen om dit examenjaar met succes af te sluiten. Wees ervan overtuigd dat de school net als jullie en jullie ouders er grote waarde aan hecht om jullie te helpen bij vervolgen van jullie schoolloopbaan.

Namens de schoolleiding,

J. Brand, teamleider mavo bovenbouw

B. Aklalouch, teamleider havo bovenbouw

M. Jonkers, teamleider vwo bovenbouw