BRIEF 24 MAART 2020 INZAKE OPSCHORTEN SCHOOLEXAMENS

Vandaag is, naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen, besloten de schoolexamens op te schorten.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen, zoals aangekondigd in de persconferentie van gisteravond, hebben wij besloten de schoolexamens tot nader order op te schorten. Dit geldt voor alle schoolexamens: mondeling en schriftelijk. Deze beslissing nemen wij met pijn in ons hart. Wij begrijpen dat dit een teleurstelling is, omdat er al veel energie is gestoken in de voorbereiding van de schoolexamens. De aangekondigde aangescherpte maatregelen hebben voor veel verwarring gezorgd. Het laten doorgaan van de schoolexamens achten wij niet langer verantwoord.

Zojuist bereikt ons het bericht dat de centraal examens worden geschrapt. Zodra er meer bekend is over de mogelijke invulling van het examenjaar, berichten we u zo snel mogelijk. Wij hopen op uw begrip in deze moeilijke tijd.

Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.

Met vriendelijke groet,

namens de schoolleiding,

Hilde Cadenau
Rector Libanon Lyceum