BRIEF 31 MAART 2020 OVER DE NIEUWE PLANNING VAN DE SCHOOLEXAMENS

Deze brief is aan de ouders en leerlingen van de eindexamenklassen verstuurd en gaat over schoolexamen 3 en de planning van nu tot aan het diploma.

Beste ouders, verzorgers,

Onderstaand bericht is zojuist via Magister naar uw zoon/dochter verzonden.

Hartelijke groet,
De schoolleiding

Beste leerlingen,

Het is inmiddels een week geleden dat jullie het bericht kregen dat het Centraal Examen dit jaar niet doorgaat. De afgelopen week hebben we gewerkt aan een nieuwe planning voor de schoolexamens.Daarbij hebben we rekening gehouden met de richtlijnen vanuit het ministerie, voor zover nu (31 maart 2020) bekend. Deze zijn als volgt:

Uitgangspunten ministerie

  • Schoolexamen moet 6 juni compleet zijn;
  • Eindtermen van het SE moeten worden afgedekt;
  • De nieuwe zak-slaagregeling is nog niet bekend. We gaan uit van de huidige regeling;
  • De eindtermen van het CE worden niet toegevoegd;
  • De leerlingen ronden conform het PTA het SE af;
  • Afname moet veilig gebeuren.

Schoolexamen op het Libanon Lyceum

SE 3 zal op afstand worden afgenomen in de periode van 14 april tot en met 15 mei. Tijdens de meivakantie zijn er geen toetsen. Uiterlijk 6 april volgt de indeling van de toetsen en een toelichting op de wijze van afname.

Dit levert de volgende voorlopige planning op:

- Di 14 april Start SE 3

- Do 23 april Meivakantie

- Vrij 15 mei Einde SE 3

- Ma 18 mei/di 19 mei Inhaaltoetsen SE 2 en SE 3

- Di 19 mei Cijfers SE 3 invoeren

- Wo 20 mei Opgeven herkansing

- Do 28 mei Herkansing periode 2 en 3

- Vrij 29 mei Extra herkansing hele jaar (+ vervroegd examen vwo 5)

- Vrij 3 juni Alle cijfers binnen

Online lessen

In jullie Magisteragenda staan voor alle vakken online contactmomenten. Deelname hieraan is verplicht. Instructies over Microsoft Teams hebben jullie eerder al ontvangen.

Heel veel succes met de voorbereidingen.

Met vriendelijke groeten,
De schoolleiding