BRIEF 6 APRIL 2020 INZAKE SCHOOLEXAMENS VOOR EINDEXAMENKLASSEN

In deze brief staat informatie over het komende schoolexamen en het toetsrooster.

Beste ouders, verzorgers,
Onderstaand bericht is zojuist naar uw zoon/dochter verzonden via Magister.

Hartelijke groet,
De schoolleiding

Beste leerlingen,

Hierbij ontvangen jullie het toetsrooster. Het is op dit moment nog niet mogelijk om het in te lezen in Magister dus bewaar deze mail goed en noteer je rooster in je agenda. Het rooster voor de mondelingen komt wel in Magister.

Bij enkele vakken is de inhoud wat gewijzigd, omdat toetsen nu op afstand worden afgenomen, of omdat er geen voorbereiding voor het centraal examen meer nodig is. Het is belangrijk dat jullie weten wat je precies moet doen voor ieder vak, en dat horen jullie morgen van jullie docent.

Let op : online toetsen vraagt om een goedwerkend systeem. Telefoons of tablets zijn hiervoor niet geschikt. Ben je niet in de gelegenheid om gebruik te maken van een goed functionerende computer of laptop, neem dan zo snel mogelijk contact op met je teamleider. Wij kunnen je daarbij verder helpen. Voor vakken waar gebruik wordt gemaakt van een online toetssysteem, krijgen jullie nadere informatie over hoe dit werkt.

Wij wensen jullie heel veel succes!

De schoolleiding

NB. Het toetsrooster zelf heeft u ontvangen als bijlage bij deze brief via WisCommunicator. Uw zoon of dochter heeft het toetsrooster ook ontvangen via de mail van Magister. Hebben jullie het niet ontvangen of zijn er nog vragen? Neem dan contact op met de mentor van uw kind.