BRIEF 9 APRIL 2020 INZAKE SCHOOLEXAMEN 3 INZAKE INFORMATIE OVER DE TOETSEN EN MANIER VAN TOETSING

Informatie over de data, afname tijden en ook de manier van toetsing.Ook wordt uitgelegd wat van leerlingen verwacht wordt tijdens deze online examentoetsen.

Beste ouder, verzorger,

Zojuist is naar uw zoon of dochter het onderstaand bericht verzonden.

Beste leerling,

Hierbij sturen we het overzicht van alle schoolexamens horende bij SE3. Informatie over de data, afname tijden en ook de manier van toetsing.

Ook leggen wij graag uit wat wij van jullie verwachten tijdens deze online examentoetsen. Deze informatie staat beschreven in het document “Protocol SE3”

Lees deze documenten goed door!

Heel veel succes met de voorbereidingen op de schoolexamens!

Met vriendelijke groet,

Mw. M. Jonkers

Dhr. B Aklallouch

Dhr. J. Brand

PROTOCOL SE 3

Afname schoolexamens online

In deze bijzondere tijden zijn wij als school, i.v.m. het naleven van de richtlijnen van het RIVM en het ministerie van OCW, genoodzaakt de schoolexamens horende bij SE3 online af te nemen.

Algemene tips

 • Zorg dat je een kwartier voor tijd startklaar bent.
 • Zorg voor een rustige werkplek.
 • Gebruik een goed functionerende computer of laptop met internetverbinding en webcam.
 • Leg kladpapier klaar.
 • Gebruik bij toetsen die je met de hand moet schrijven altijd een zwarte of blauwe pen, gebruik geen potlood.
 • Bij digitale schrijfopdrachten maak je gebruik van Word.
 • Leg de toegestane hulpmiddelen klaar, denk aan: woordenboeken bij de talen, rekenmachine, geodriehoek, enzovoort. Grafische rekenmachines zijn alleen toegestaan bijHavo en VWO WisA, B en D, deze moeten in de examenstand staan. Let erop dat de rekenmachine is opgeladen.
 • Denk bij langere toetsen aan iets te drinken en te eten.
 • Bij sommige vakken is een telefoon nodig om foto’s te maken van gemaakte examens.

Examenreglement

Misschien overbodig, maar ook voor schoolexamens op afstand geldt het examenreglement. Deze manier van werken doet een beroep op de verantwoordelijkheid van jullie en jullie ouders. Mochten er twijfels zijn over het ingeleverde werk en de behaalde resultaten dan zal de examencommissie contact opnemen met de leerling en ouders.

Belangrijk om te weten:

 • Als je te laat start met een online examen blijft de eindtijd hetzelfde.
 • Gemiste toetsen mogen alleen ingehaald worden als er een geldige reden is. De teamleider moet hier toestemming voor geven. Deze toets mag echter niet meer herkanst worden. Indien geen geldige regel kan een herkansing ingetrokken worde

Ziek

Je belt naar het volgende nummer als je zo ziek bent dat je de toets van die dag niet kan maken:010-4522500.
Je doet dat minimaal een halfuur vóór aanvang van de eerste toets en vraagt naar de teamleider. De teamleider beslist (in overleg) of je de toets maakt. Een schriftelijke verklaring is verplicht.

Examens via Magister

Jullie zijn bekend met dit systeem. Via magister-opdrachten kunnen jullie op het moment van de toets de opdracht in. De uitwerking van de toets (je antwoorden) wordt ook weer bij dezelfde opdracht in magister ingeleverd. Hiervoor geldt: volg de instructies van de docent op.

Examens via Microsoft Teams

Jullie hebben al diverse lesmomenten en instructiemomenten met Teams meegemaakt. Volg ook hier de instructies van de docent (i.v.m. beeld en geluid) goed op!

Examens via Exam.net

Jullie hebben hierover allemaal instructie gekregen en de gelegenheid gehad om een oefentoets te maken. Het programma werkt het beste op een desktop of laptop. Maak de toets daarom alsjeblieft op de computer of laptop.

Leerlingen met recht op extra tijd

Voor jullie gelden bij online toetsen dezelfde afspraken als normaal: recht op 10% extra tijd.

Leerlingen met recht op spraakondersteuning (Kurzweil)

Voor jullie geldt dat de online examens die via Exam.net aangeboden worden, op school gemaakt worden. Locatie Mecklenburglaan, lokaal C3.

Spoednummer en e-mailadres bij technische problemen

Mocht er tijdens het moment van afname iets technisch niet goed gaan (je kunt niet inloggen, je krijgt je SE niet binnen etc.) dan vragen we je contact op te nemen met de heer Jeroen Overvoorde(06 30539111) of mail naar helpdesk@llr.nl Vermeld je naam, telefoonnummer en voeg een schermafdruk/foto toe van je hele scherm. We helpen je dan meteen verder op we