TOETSSTOF SCHOOLEXAMENS MAVO 4, HAVO 5 EN VWO 6

Hier staat het overzicht per vak van de stof die wordt getoetst tijdens schoolexamen 3.

Toetsoverzicht SE3 - mavo 4 - dinsdag 14 april t/m vrijdag 15 mei 2020

Afnamemethodes

- MicrosoftsTeams (mondelingen)

- Magister opdracht via de ELO (vaste begin- en eindtijd)

- Schriftelijke toets via www.exam.net (vaste begin- en eindtijd)

                 

Nederlands mondeling

·      Fictiedossier (boeken, films + gemaakte opdrachten                    

·      Via Microsoft Teams/ 30 min                              

Nederlands luistervaardigheid                          

·      Keuringsdienst van waarde/ Zondag met Lubach/De Rekenkamer/NOS journaal (uitgebreide instructie volgt via Magister mail)

·      Via Magister/ 90 min

Engels mondeling                  

·      Speech and discussion                                                            

·      Via Microsofts Teams/ 25 min

Duits mondeling                    

·      Mondeling hoofdstuk 7 t/m 9                                              

·      Via Microsofts Teams/ 30 min

Frans                                        

·      Leestoets                                                                                      

·      Via  www.exam.net / 100 min

Wiskunde                                

·      H5: Rekenen, meten, schatten en H7: verbanden        

·      Via www.exam.net / 100 min

Economie                                

·      Hoofdstuk 7 en 8                                                                      

·      Via www.exam.net / 60 min

NSK1                                          

·      Hoofdstuk 11, 12 en 13                                                            

·      Via www.exam.net / 80 min

NSK2                                          

·      H10-H12: begrippen uit voorgaande hoofdstukken worden als basiskennis beschouwd (dient beheerst te worden)

                 Basiskennis H7: Alles

                 H8: Schoonmaken met zuren en basen (8.3)

                 H10, H11 en H12: Alles

·      Via www.exam.net / 60 min

Geschiedenis                          

·      Hoofdstuk 4 en 5                                                      

·      Via www.exam.net / 60 min

Biologie                                    

·      Thema 6: transport en thema 7: opslag, uitscheiding en bescherming

·      Via www.exam.net / 60 min  

Aardrijkskunde                    

·      Bevolking en ruimte; hoofdstuk 4,5 en 6        

·      Via www.exam.net / 60 min               

Vervallen toetsen

Engels     Final test Chapter 4, 5, 6

Duits        Leesvaardigheid

 

ToetsoverzichtSE3 - HAVO 5 - dinsdag 14 april t/m vrijdag 15 mei 2020

Afnamemethodes

- Microsofts Teams (mondelingen)

- Magister opdracht via de ELO (vaste begin- en eindtijd)

- Schriftelijke toets viawww.exam.net (vaste begin- en eindtijd)

Nederlands

·   Column schrijven. Aantekeningen uit de les en feedback van de docent bestuderen.

·   Via Magister opdracht/ 100 min

Engels mondeling

·   Zie instructiemail docent

·   Via MicrosoftsTeams/ 30 min

Duits mondeling

·   Zie instructiemail dhr Diehle

·   Via MicrosoftsTeams/ 30 min

Frans

·   Leesvaardigheid

·   Via Magister opdracht/ 100 min

Wiskunde A

·   Hoofdstuk 11; herleiden en breuken

·   Via www.exam.net/ 100 min

Wiskunde B

·   Hoofdstuk 11+ 12.1+ 12.2 + 12.4

·   Via www.exam.net/ 100 min

Economie

·   Boekje heden, verleden en toekomst, boekje economische groei en boekje conjunctuur en economisch beleid.

·   Via www.exam.net/ 100 min

Bedrijfseconomie

·   FinanciëleZelfredzaamheid H7; Financiering en Verslaggeving H1 t/m 6; Het Resultaat H1t/m 5

·   Via www.exam.net/ 90 min

Natuurkunde

·   Hoofdstuk 11Medische beeldvorming

·   Via www.exam.net/ 80 min

Scheikunde

·   H13-H14; begrippen uit voorgaande hoofdstukken worden als basiskennis beschouwd (dient beheerst te worden) toelichting:

H1: kloppend maken +scheidingsmethoden

H2: nvt

H3: Hoe maak je (bio)brandstof en wat zijn de voor/nadelen hiervan (3.2/3.4/3.5) H4: oplossen van zouten

H5: rekenen bij reacties

H6: oplosbaarheid in water

H7: paragraaf 7.1 t/m 7.4 H8: nvt

H9: nvt

H10: alkaanzuren, vetzuren, vetten, koolhydraten en eiwitten H11: biobrandstoffen (11.2)

H12: 12.3 esters

·   Via www.examnet/ 60 min

Biologie

·   5HAVO thema 5transport

5HAVO thema 6 gaswisseling en uitscheiding

5HAVO thema 7 : 7.2 (afweer) en 7.3(immuniteit)

4HAVO thema 5 regeling: 5.3(zenuwstelsel), 5.4 (reflexen en autonoom zenuwstelsel), 5.5 (neurale regulatie)

·   Via www.exam.net/ 100 min 

Geschiedenis

·   Koude oorlogen kenmerkende aspecten 45 t/m 49

·   Via www.exam.net/ 60 min

Aardrijkskunde

·   Brazilië H1t/m H4

·   Via www.exam.net/ 90 min

Tekenen

·   Kunstboek 6.2t/m 7.9 en Beeldende begrippen boekje 1 blz 18 t/m 25 en boekje 2 t/m 6 helemaal

·   Via Magister opdracht/ 90 min

Vervallentoetsen

Engels, Final test 2 WASP + idioom

Tekenen, Praktische opdracht

 

Toetsoverzicht SE3 - VWO 6- dinsdag 14 april t/m vrijdag 15 mei 2020

Afnamemethodes

- Microsofts Teams (mondelingen)

- Magister opdracht via de ELO (vaste begin- en eindtijd)

- Schriftelijke toets via www.exam.net (vaste begin- en eindtijd)

 

Nederlands mondeling

·   14 gelezen boeken +bijbehorende analyses

·   Via Microsofts Teams/ 30 min

Engels mondeling

·   Zie instructiemail docent

·   Via Microsofts Teams/ 30 min

Frans

·   Leesvaardigheid

·   Via Magister opdracht/ 100 min 

Duits mondeling

·   Zie instructiemail dhr. Diehle

·   Via Microsofts Teams 30min

Latijn mondeling

·   Het gelezen pensum

·   Via Microsofts Teams/ 20 min

Latijn

·   Proefvertaling

·    Via www.exam.net/ 60 min 

Wiskunde A

·   H12, H13, H14 Allerlei formules en H15.2 Werken met Formules; H15.5 Rijen en sinusoïden

·   Via www.exam.net/ 100 min

Wiskunde B

·   H15 Afgeleiden en primitieven en H16.1 t/m 16.4

·   Via www.exam.net/ 100 min

Wiskunde D

·   Hoofdstuk 12

·   Via www.exam.net/ 100 min

Economie

·   Boekje speltheorie, boekje risico en rendement, boekje economische groei en boekje conjunctuur en economisch beleid.

·   Via www.exam.net/ 100 min

M&O

·   Eigen en Vreemd vermogen incl. renten HS 9 t/m 16, Voorraadwaardering, DPM, opslagmethoden en break even HS 21 t/m 25, Kosten, kostencalculatie en – analyse HS 26 t/m 28 enBalans, V&W, kengetallen/ratio’s en investeringsanalyse HS 39 t/m 44

·   Via www.exam.net/ 90 min

Natuurkunde

·   H10 Elektromagnetisme en H13 Quantumwereld

·   Via www.exam.net/ 70 min

Scheikunde

·   H17-H19; begrippen uit voorgaande hoofdstukken worden als basiskennis beschouwd (dient beheerst te worden)

H1: kloppende maken reactievergelijkingen en scheidingsmethoden

H4: rekenen bij reacties

H8: herkennen en toepassen van paragraaf 8.3t/m 8.5

H9: herkennen en toepassen van paragraaf 9.3/4

H10: herkennen en toepassen van 10.5 esters en10.6 spiegelbeeldisomerie

H11: herkennen en toepassen van redox algemeen/opstellen halfvergelijkingen

H12: herkennen en toepassen van paragraaf 12.3t/m 5

H13: herkennen en toepassen van paragraaf13.2/4

H14: herkennen en toepassen van paragraaf14.2/3

H15: herkennen en toepassen van paragraaf 15.2t/m 15.6

H16: herkennen en toepassen van paragraaf 16.2brandstofcellen en 16.3/4 opslag van energie en duurzame batterijen

·   Via www.exam.net/ 100 min

Biologie

·   Hoofdstuk 6, 12, 13,14, 15.3, 16.2, 16.3, 21 en 22

·   Via www.exam.net/ 100 min

Aardrijkskunde

·   Zuid-Amerika

·   Via www.exam.net/ 50 min

Geschiedenis

·   Koude oorlog en deel Duitsland, zonder kenmerkende aspecten

·   Via www.exam.net/ 60 min

Filosofie

·   Hele examenboek +subdomeinen

·   Via Magister opdracht/ 180 min

Muziek

·   Toelichting in Magistermail van dhr. Rothman

·   Via digitale toets/ 100 min

Vervallen toetsen:

Engels, FinalTest Alquin 3

Muziek, Concert

Biologie, Praktische opdracht (het PO)