Overgangsnormen

Gezien de omstandigheden zijn voor dit schooljaar de overgangsnormen aangepast.

Aangepaste bevorderingsnormen schooljaar 2020

De overgangsnormen verschillen per leerjaar en per niveau. Kijk in het PTO of PTA voor de juiste bevorderingsnorm.

PTO

Jaar 1 mavo/ havo
Jaar 1 havo/ vwo
Jaar 1 gymnasium

Jaar 2 mavo
Jaar 2 havo
Jaar 2 vwo
Jaar 2 gymnasium

Jaar 3 havo
Jaar 3 vwo
Jaar 3 gymnasium

PTA

Jaar 3 mavo

Jaar 4 mavo
Jaar 4 havo
Jaar 4 vwo

Jaar 5 havo
Jaar 5 vwo

Jaar 6 vwo

Bijgewerkte PTA's 2020

Mavo

Havo

Vwo