Visie en Missie

Onze visie op onderwijs

Onze visie op het onderwijsproces valt uiteen in een visie op leren en een visie op didactiek. De eerste houdt in dat we leerlingen uitdagen. We willen eruit halen wat erin zit en samen met leerlingen hun grenzen verkennen. Daarnaast hebben we oog voor verschillende leerstijlen en hanteren we een gedifferentieerde onderwijsaanpak. Tot slot: ons onderwijs is betekenisvol. In elke fase van de leerloopbaan kent een leerling de achterliggende gedachte van een bepaalde ‘leer-activiteit’ en waarop deze gericht is. In onze visie op didactiek staan vier elementen centraal: samenwerkend leren, projectmatig leren, klassikaal leren en zelfstandig leren. Dit laatste element vraagt nog meer aandacht van ons en van onze collega’s in de klas. We willen in de lessen inspireren en activeren. De lessen zijn gevarieerd. Docenten moeten de flexibiliteit hebben om af te kunnen wijken van het lesplan.

Onze missie

Het Libanon Lyceum biedt inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige kinderen. Wij vragen veel en wij bieden veel. Wij willen een zorgzame school zijn, met duidelijke regels en een plezierig leer- en werkklimaat. Wij geven betekenisvol onderwijs en hanteren daarbij een activerende didactiek. Wij willen kinderen uitdagen om maximaal te presteren naar de mogelijkheden om succesvol te kunnen zijn in het vervolgonderwijs.