Werken bij

Vacature docent Engels

Het Libanon Lyceum is vanaf 1 augustus 2020 op zoek naar een eerstegraads docent Engels en 0,7 FTE.

Tijdens de lessen Engels op het Libanon Lyceum wordt gewerkt met een (grotendeels)Engelstalige methode en de spreektaal is Engels. Naast de methode wordt ernaar gestreefd om de leerlingen te motiveren en activeren met verschillende andere werkvormen en media. Daarbij wordt Cambridge aangeboden aan VWO 4 en 5. De leerlingen worden in deze lessen begeleid in het behalen van C1-niveau. Ook is er eenmogelijkheid tot vervroegd examen.

Vanuit de sectie Engels zoeken we een toegankelijke en flexibele collega met een eigenvisie op hoe het vak Engels wordt aangeboden aan de bovenbouw. Bij voorkeur iemand die innovatieve ideeën heeft en deze ook uit durft te dragen. Op dit moment wordt er in de sectie gewerkt aan een nieuw literatuurprogramma. Om die reden zoeken we iemand met affiniteit met literatuur om hieraan een bijdrage televeren.  

Voor de Cambridge klassen is het belangrijk dat hun docent kan anticiperen op verschillen tussen de niveaus van leerlingen en hierin kan differentiëren.

Nadere informatie en solliciteren
Heeft u interesse in deze vacature stuur dan voor 17 april a.s. uw CV en motivatiebrief naar sollicitatie@llr.nl t.a.v. Mw. M. Jonkers.

De school
Het Libanon Lyceum is een school voor openbaar voortgezet onderwijs, onderdeel van Stichting BOOR. De school heeft ca. 1350 leerlingen, verdeeld over de afdelingen voor mavo, havo, atheneum (vwo), gymnasium en Technasium en is gehuisvest in twee statige panden in de wijk Kralingen. De onderbouwleerlingen krijgen op de locatie Mecklenburglaan les en de bovenbouwleerlingen op de locatie Ramlehweg. Het doel van de school is het verzorgen van inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige kinderen. Het LibanonLyceum wil een zorgzame school zijn, met duidelijke regels en een veilig leer-en werkklimaat.

Met ons onderwijsconcept Wereldklassen bieden wij inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige kinderen. Leerlingen verdienen het om uitgedaagd te worden, door activerende didactiek, door variatie inwerkvormen en door een relatie te leggen tussen de lesstof en de echte wereld, waardoor het onderwijs betekenisvoller wordt. Dat vraagt veel, zowel van onze collega’s als van de kinderen. Wij stellen hoge eisen en verlangen van de leerlingen een actieve leerhouding.

Op het Libanon Lyceum kan ook een Technasiumopleiding gevolgd worden. Technasium is een formule voor beter Bèta-onderwijs voor havo en vwo, via het vak Onderzoek & Ontwerpen.In de gymnasiumklassen is Technasium in de eerste twee leerjaren een verplicht onderdeel van het programma, in de havo/vwo-brugklassen is Technasium eenkeuze. Voor de mavoleerlingen hebben wij samen met een aantal andere scholeneen soortgelijk concept ontwikkeld: Bèta Challenge. Hierbij hoort het nieuwe examenvak Technologie & Toepassing.

Het Libanon Lyceum is een bloeiende school. De krachtige onderwijsconcepten trekken veel leerlingen aan. Dit brengt ook verwachtingen met zich mee. De lat ligt daarom hoog, zowel voor zittend als voor nieuw personeel. Wij hebben eenvoorkeur voor bevoegde docenten met enige ervaring, die onze onderwijsconcepten onderschrijven en in de lessen kunnen toepassen. Uiteraard bieden wij daarbij begeleiding.