Werken bij

Er is momenteel een vacature:

- Vacature Teamleider brugklassen

Het Libanon Lyceum Rotterdam zoekt een nieuwe teamleider voor de afdeling brugklassen(1,0 fte, schaal LD van de cao vo). Wij zijn een school in ontwikkeling en dat kan betekenen dat de samenstelling van je team, je focus op een afdeling of je bijdrage aan school brede vraagstukken in de loop van de tijd veranderen.

In deze procedure laten wij ons adviseren door Pesant werving & selectie. Hierbij informeert de benoemingsadviescommissie (BAC) je over de vacature en de procedure.

Het profiel van de functie

Het profiel van de vacature kun je vinden via deze link .

Reactie en voorselectie:

De reactietermijn voor de vacature sluit op maandag 7 september 2020.

In week 37 voert de BAC haar voorselectie van kandidaten uit.

De BAC heeft haar selectiegesprekken voorlopig als volgt gepland:

•         De eerste gespreksronde in week 38 opdinsdag 15 september 2020 (tijdens kantooruren).

•         De tweede gespreksronde in week 39 op woensdag 23 september 2020 (in de ochtend).

Oriënterendgesprek

Heb je als medewerker van BOOR belangstelling voor de functie, dan heb je de mogelijkheid om je voorafgaand aan een eventuele sollicitatie te oriënteren op de functie. Tot 4 september 2020 kun je voor een oriënterend gesprek contact opnemen met de adviseurs van Pesant. Dat kan telefonisch: 085 070 34 22, of per mail via: secretariaat@pesant.nl. Hier kun je ook terecht voor nadere informatie.

Het oriënterende gesprek is vertrouwelijk van aard. Je beslist na het gesprek zelf of je solliciteert. In het werving & selectieproces ben je dan vervolgens een van de kandidaten en worden je persoonlijke kwaliteiten vergeleken met de functie-eisen zoals vastgelegd in de profielschets.