Werken bij

Er zijn momenteel twee vacatures:

- Vacature Teamleider brugklassen

Het Libanon Lyceum Rotterdam zoekt een nieuwe teamleider voor de afdeling brugklassen(1,0 fte, schaal LD van de cao vo). Wij zijn een school in ontwikkeling en dat kan betekenen dat de samenstelling van je team, je focus op een afdeling of je bijdrage aan school brede vraagstukken in de loop van de tijd veranderen.

In deze procedure laten wij ons adviseren door Pesant werving & selectie. Hierbij informeert de benoemingsadviescommissie (BAC) je over de vacature en de procedure.

Het profiel van de functie

Het profiel van de vacature kun je vinden via deze link .

Reactie en voorselectie:

De reactietermijn voor de vacature sluit op maandag 7 september 2020.

In week 37 voert de BAC haar voorselectie van kandidaten uit.

De BAC heeft haar selectiegesprekken voorlopig als volgt gepland:

•         De eerste gespreksronde in week 38 opdinsdag 15 september 2020 (tijdens kantooruren).

•         De tweede gespreksronde in week 39 op woensdag 23 september 2020 (in de ochtend).

Oriënterendgesprek

Heb je als medewerker van BOOR belangstelling voor de functie, dan heb je de mogelijkheid om je voorafgaand aan een eventuele sollicitatie te oriënteren op de functie. Tot 4 september 2020 kun je voor een oriënterend gesprek contact opnemen met de adviseurs van Pesant. Dat kan telefonisch: 085 070 34 22, of per mail via: secretariaat@pesant.nl. Hier kun je ook terecht voor nadere informatie.

Het oriënterende gesprek is vertrouwelijk van aard. Je beslist na het gesprek zelf of je solliciteert. In het werving & selectieproces ben je dan vervolgens een van de kandidaten en worden je persoonlijke kwaliteiten vergeleken met de functie-eisen zoals vastgelegd in de profielschets.

 

 - Vacature docent aardrijkskunde

Het Libanon Lyceum is met ingang van 1 november 2020 of eerder op zoek naar een enthousiaste 2e graads docent aardrijkskunde. Het gaat om een tijdelijke aanstelling van 0,4 FTE met uitzicht op een vast dienstverband. 

Het Libanon Lyceum is een school voor openbaar voortgezet onderwijs, onderdeel van Stichting BOOR. De school heeft ca. 1350 leerlingen, verdeeld over de afdelingen voor mavo, havo, atheneum (vwo), gymnasium en Technasium en is gehuisvest in twee statige panden in de wijk Kralingen. De onderbouwleerlingen krijgen op de locatie Mecklenburglaan les en de bovenbouwleerlingen op de locatie Ramlehweg. Het doel van de school is het verzorgen van inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige kinderen. Het Libanon Lyceum wil een zorgzame school zijn, met duidelijke regels en een veilig leer-en werkklimaat.

Met ons onderwijsconcept Wereldklassen bieden wij inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige kinderen. Leerlingen verdienen het om uitgedaagd te worden, door activerende didactiek, door variatie inwerkvormen en door een relatie te leggen tussen de lesstof en de echte wereld, waardoor het onderwijs betekenisvoller wordt. Dat vraagt veel, zowel van onze collega’s als van de kinderen. Wij stellen hoge eisen en verlangen van de leerlingen een actieve leerhouding.

Op het Libanon Lyceum kan ook een Technasiumopleiding gevolgd worden. Technasium is een formule voor beter bèta-onderwijs voor havo en vwo, via het vak Onderzoek & Ontwerpen. In de gymnasiumklassen is Technasium in de eerste twee leerjaren een verplicht onderdeel van het programma, in de havo/vwo-brugklassen is Technasium een keuze. Voor de mavoleerlingen hebben wij samen met een aantal andere scholen een soortgelijk concept ontwikkeld: Bèta Challenge. Hierbij hoort het nieuwe examenvak Technologie & Toepassing.

Functie-eisen:

-      Je hebt een 2egraads bevoegdheid aardrijkskunde;

-      Je bent flexibel en inzetbaar op meerdere niveaus (mavo, havo en vwo onderbouw);

-      Je hebt een passie voor aardrijkskunde en draagt dit over aan de leerlingen;

-      Je bent initiatiefrijk en denkt mee over onderwijsvernieuwing;

-      Je bent een teamplayer en werkt graag samen met collega’s;

-      Je bent ontwikkelingsgericht.

Het Libanon Lyceum is een bloeiende school. De krachtige onderwijsconcepten trekken veel leerlingen aan. Dit brengt ook verwachtingen met zich mee. De lat ligt daar omhoog, zowel voorzittend als voor nieuw personeel. Wij hebben een voorkeur voorbevoegde docenten met enige ervaring, die onze onderwijsconcept en onderschrijven en in de lessen kunnen toepassen. Uiteraard bieden wij daarbij begeleiding.

Contact

Ben je geïnteresseerd, wil je meer informatie of direct solliciteren, dan kun je je voor 31 augustus richten tot dhr. Paijens via sollicitatie@llr.nl