Schoolkosten 2019-2020

Algemene ouderbijdrage

Het bedrag van de algemene ouderbijdrage is opgesplitst in een bedrag voor activiteiten en een bedrag voor schoolvoorzieningen. In het schema hieronder vindt u de hoogte van de ouderbijdrage per leerjaar en aan welke zaken het geld van de ouderbijdrage besteed wordt.

Ouderbijdrage Bèta Challenge Programma

Het Libanon Lyceum participeert in het Bèta Challenge Programma. Doel van het Bèta Challenge Programma is het realiseren van een hoogwaardige leerroute voor mavoleerlingen die baat hebben bij meer praktisch ingericht onderwijs met meer aandacht voor technologie. Het Bèta Challenge Programma krijgt op school vorm via het inmiddels erkende examenvak Technologie & Toepassing (T&T). In de brugklassen mavo/havo is er een verplicht introductieprogramma, in mavo 2 en 3 is T&T een verplicht vak en in mavo 4 een keuzevak. Voor T&T moet de school extra kosten maken voor materialen, scholing, contributie en excursies. Wij vragen aan de ouders een aanvullende extra ouderbijdrage van € 50 per kind per leerjaar. In klas 1, 2 en 3 is de bijdrage vrijwillig van karakter, omdat het gaat om een verplicht vak, in klas 4 is de aanvullende ouderbijdrage verplicht omdat ook een ander vak kan worden gekozen. Zonder betaling van de extra bijdrage kan T&T in mavo 4 derhalve niet worden gevolgd.

Inning ouderbijdragen, werkweken en excursies

Ouderbijdragen: eind september ontvangt u via de mail een brief met instructies voor de betaling van de ouderbijdragen.
Werkweken en excursies: gedurende het schooljaar, afhankelijk van wanneer de werkweek of excursie plaatsvindt, ontvangt u per mail een factuur voor de werkweek of excursie. Een indicatie van de bedragen van de verschillende werkweken vindt u in de tabel hieronder.

Stichting ondersteuning Libanon Lyceum

Deze stichting wordt beheerd door drie bestuursleden die zitting hebben in de Ouderraad. Het doel van deze stichting is het financieel ondersteunen van de school op terreinen waar normaal gesproken geen of te weinig budget voor is, zoals bijzondere activiteiten of speciale voorzieningen. Stichting Ondersteuning Libanon Lyceum zal de ouders hier regelmatig over informeren. Verantwoording wordt afgelegd via een jaarverslag. Contact met de stichting kan worden opgenomen via e-mail soll@llr.nl.