Bèta Challenge

Met twee scholen uit Brabant en een school uit Zeeland hebben wij de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw onderwijsconcept genaamd “Bèta Challenge”. Doel is het realiseren van een doorgaande (en mogelijke verkorting van de) leerroute mavo-mbo-hbo, gericht op technologie uit alle TOP-sectoren, zoals Logistiek, Chemie, Water, Life Sciences, Energie, High Tech, enzovoorts. Bedrijven uit deze sectoren staan de komende jaren te springen om goed opgeleide vakmensen.

Bèta Challenge is een doorlopende leerroute mavo – mbo, met een mogelijk vervolg in het hbo. De mavoleerling wordt opgeleid voor een goede (studie)loopbaan via het mbo en heeft bij het succesvol doorlopen van de leerroute in elk geval een onbelemmerde (verkorte) doorstroom in een mbo-opleiding niveau 4. Het onderwijs wordt in samenwerking met het mbo vormgegeven. Daarnaast zijn contacten met het regionale bedrijfsleven essentieel, omdat leerlingen hierdoor meer zicht krijgen op de beroepspraktijk.

In het onderwijs van Bèta Challenge staat de toepassing van bestaande en nieuwe technologie centraal. Via opdrachten nemen de leerlingen kennis van het bestaan en de mogelijkheden van technologie, ervaren zij de werking van technologie in bestaande en nieuwe contexten en gaan zij begrijpen wat de relevantie is van technologie voor de maatschappij. Daarbij worden de opdrachten van bedrijven en maatschappelijke instellingen altijd vanuit een technologische invalshoek benaderd. Het onderwijs van Bèta Challenge richt zich niet alleen op de sector techniek. Ook het belang van technologie in andere sectoren zoals zorg & welzijn en economie wordt zichtbaar gemaakt.

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) speelt een belangrijke rol in het onderwijs van Bèta Challenge. Door het competentiegerichte onderwijs worden leerlingen zich bewust van hun eigen kwaliteiten en worden zij in staat gesteld deze optimaal in te zetten in de context van verschillende beroepen.

In het onderwijsconcept Bèta Challenge is samenwerking tussen vakken uit het curriculum van de mavo verankerd. De projectmodules hebben een relatie met de kerndoelen uit het reguliere curriculum. Het ultieme doel voor Bèta Challenge is de realisatie van een erkende leerroute met het eigen examenvak technologie & toepassing (T&T). Inmiddels heeft het Ministerie van OC&W daar toestemming voor gegeven en is in samenwerking met het SLO een eigen examenprogramma ontwikkeld. De eerste groep leerlingen heeft het vorig schooljaar daardoor de mogelijkheid gekregen het (school)examen voor het vak T&T af te leggen. Vanaf het huidige schooljaar staat het vak T&T ook formeel op de lessentabel.