Geschiedenis

Het Libanon Lyceum begon in 1909 als “2de HBS met 5-jarige cursus” met drie klassen in een oud schoolgebouw. In 1913 verhuisde de school naar een nieuw gebouw in de Libanonstraat. Zo kwam onze school aan haar naam.

In 1938 werd de Libanonstraat herdoopt in Ramlehweg. Het monumentale gebouw aan de Ramlehweg herinnert ons aan het verleden. Een glas-in-loodraam boven de trap naar de eerste verdieping beeldt de eerste directeur van de school, de heer J. Holwerda, uit. Aan de linkerkant van die trap bevindt zich ook een gedenkplaat met de namen van Libanon-leerlingen en -docenten die de Tweede Wereldoorlog niet overleefden. "Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen, en herhaal ze honderd malen: alle malen zal ik wenen", schreef Leo Vroman. Je begrijpt hoe dat bedoeld is als je naar die namen kijkt en je realiseert je dat zij horen bij de mensen die om het leven werden gebracht.

In 1950 kwam er een gymnasiumafdeling bij en werd de Libanon HBS het Libanon Lyceum. In 1968 volgde een fusie met de MMS aan de Mecklenburglaan en de Willem Ruysmavo. Vanaf die tijd kent de school een mavo-, havo- en atheneum-/gymnasiumopleiding. Zowel het gebouw aan de Ramlehweg (1913) als het gebouw aan de Mecklenburglaan (1921) zijn rijksmonumenten.

Verenging oud-leerlingen

Op 8 oktober 1998 is de Vereniging Oud-leerlingen Libanon opgericht, een bloeiende vereniging met inmiddels tegen de 800 leden. Deze vereniging heeft zich ten doel gesteld om het contact tussen oud-leerlingen onderling, maar ook tussen oud-leerlingen en (oud-) docenten zo veel mogelijk te bevorderen. Zij doet dit onder meer door het uitgeven van de “VOLtreffer”, het verenigingsblad dat vier keer per jaar verschijnt. Verder organiseert zij reünies, ledendagen e.d. Kijk voor meer informatie op:
www.vollibanon.nl

Direct naar