Klachtenregeling

Als onderdeel van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam(Stichting BOOR) maakt het Libanon Lyceum gebruik van de klachtenregeling van BOOR.

De ervaring leert echter dat met elkaar in gesprek gaan de beste weg is. Wij geven er dan ook de voorkeur aan om bij klachten zo snel mogelijk rond de tafel te gaan zitten om de klacht te bespreken. De betreffende teamleider en directie zijn daarbij respectievelijk het eerste en tweede aanspreekpunt. Indien een klacht niet kan worden opgelost in een gesprek op school kunt u in de Klachtenregeling lezen welke verdere stappen gezet kunnen worden.

Het Libanon Lyceum heeft ook een “contactpersoon”. Deze heeft bij ernstige klachten op school een loketfunctie. Hij/zij kan informatie geven, bijvoorbeeld over vervolgstappen of bij het opstellen van een klacht. Als het bij de klacht gaat om pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, agressie en geweld is hij/zij bij uitstek de persoon om de klacht bij te melden.

De contactpersoon heeft geheimhoudingsplicht. Net als iedere medewerker op school heeft hij/zij wel meldplicht bij het bestuur als het gaat om een seksueel misdrijf jegens een minderjarige leerling. De contactpersonen op het Libanon Lyceum kunnen via klacht@llr.nl worden benaderd.