Klachtenregeling

Het Libanon Lyceum valt onder Stichting Boor. Bij BOOR is een klachtenregeling van kracht. Vanaf het schooljaar 1998-1999 is er voor het openbaar onderwijs Rotterdam een klachtenregeling vastgesteld en uitgevoerd. Dit is een wettelijke verplichting.