Magister Helpbladzijde

Op de website van Magister staat uitgebreide informatie over de werking van Magister web en de Magister App. Het adres van de website voor Magister van het Libanon Lyceum is https://llr.magister.net. Als Magister voor het eerst wordt opgestart krijg je uitleg over het gebruik. Het beginscherm kan naar eigen inzicht worden aangepast. In de Google Play en Apple App Store is de Magister App te downloaden voor telefoon/tablet. Stuur bij vragen/problemen een e-mail naar: toegang@llr.nl.

Storing Magister?

Kijk hier of er een storing is.

Wanneer er geen storing is en je krijgt in de browser foutmeldingen dan helpt het soms om Magister te starten in een InPrivate-/Privé/incongnitovenster:

Wachtwoord vergeten

Vul de gebruikersnaam (leerlingnummer of oudernaam) in en klik op doorgaan. Op de volgende bladzijde waar je het wachtwoord in moet vullen staat onderaan de tekst wachtwoord vergeten, klik op deze tekst. Volg de aanwijzingen op het scherm. Wanneer er geen e-mail komt, bijvoorbeeld omdat het e-mailadres niet meer juist is, stuur dan een bericht naar toegang@llr.nl.

Gebruikersnamen van ouders zijn samengesteld uit 1 voorletter, de eerste letter van de tussenvoegsels (als die er zijn), de achternaam. De maximale lengte is 10 tekens.

Wachtwoord wijzigen

Log als leerling of ouder in op Magister

  • Klik links onderaan op het account icoon en kies voor Mijn Account, klik in het nieuwe scherm op Wachtwoord wijzigen
  • Vul het oude wachtwoord in
  • Vul twee keer het nieuwe wachtwoord in
  • Klik op Wijzig

Het wachtwoord is nu gewijzigd

Wijzigen Mobiel telefoonnummer / E-mailadres

Ga naar Magister Web, klik links onderaan op je account (1), kies voor instellingen (2), wijzig onder Contact je e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer (3), klik op contactgegevens opslaan (4):

Magister Web

Of ga naar de Magister App op je telefoon, klik op het hamburgermenu (1), kies voor Mijn gegevens (2), klik bovenaan op Wijzig (3), wijzig je e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer (4), klik bovenaan op Opslaan (5):

Magister App

Is uw kind 18 jaar geworden?

Wanneer uw zoon of dochter 18 jaar of ouder is moet hij/zij toestemming geven dat zijn ouders/verzorgers toegang mogen hebben tot de gegevens in Magister. De leerling logt in op Magister en gaat naar zijn/haar instellingen door rechts bovenaan op de accountnaam te klikken. Zet vervolgens een vinkje in het vakje voor 'Mijn ouders mogen mijn gegevens zien'.