Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad zijn alle geledingen van de school vertegenwoordigd. Voor alle belangrijke beslissingen in de school moet de MR toestemming geven. De vele informele contacten van personeelsleden onderling, met en tussen ouders (via spreekuuravonden, kennismakingsavonden met mentoren) en met en tussen leerlingen (in pauzes, via feesten, bij schoolreizen, na de lessen) zijn niet in een formele structuur onder te brengen, maar ze hebben een belangrijke indirecte invloed op het beleid in de school.

Samenstelling MR

De MR bestaat het cursusjaar 2021-2022 uit de volgende samenstelling:

Personeelsgeleding: Piéta Jacobs, Shane Kolenbrander, Maarten Faes, Wouter Verbeek en Ali Arslan

Oudergeleding: Henric Rebel en Cornelieke Zeeberg

Leerlinggeleding: Hicham Iqachaura, Serhad Gül en Jasper Schut

Vergaderdata MR

  • Maandag 11 oktober 2021 van 18:00 - 20:00 uur
  • Maandag 6 december 2021 van 18:00 - 20:00 uur
  • Maandag 31 januari 2022 van 18:00 - 20:00 uur
  • Maandag 7 maart 2022 van 18:00 - 20:00 uur
  • Maandag 21 maart 2022 van 18:00 - 20:00 uur
  • Maandag 9 mei 2022 van 18:00 - 20:00 uur

Download hier het medezeggenschapsreglement

Naast onze MR, is er ook een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad van zes middelbare scholen (gmr-vo) die aangesloten zijn bij BOOR. Lees hier meer over de gmr-vo.

Direct naar