Ondersteuning

Je mentor is jouw aanspreekpunt voor wat betreft studievragen en andere dingen waar je je zorgen over maakt.  

Heb je ondersteuning nodig, maar wil je niet naar je mentor? Dan kun je via dit formulier zelf direct hulp vragen.

Daarnaast hebben wij op school een schoolondersteuningsteam, met daarin een ondersteuningscoördinator, een orthopedagoog (zij is degene die leerlingen ondersteunt bij leerproblemen, bijvoorbeeld bij dyslexie), een leerlingbegeleider, een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdverpleegkundige.

Als de problemen te maken hebben met gevoelens en de mentor of een vertrouwde docent vindt dat het toch wat uitgebreider besproken moet worden, dan kan je ervoor kiezen of je wil praten met een leerlingbegeleider, mevrouw Van der Pijl of met de schoolmaatschappelijk werker, mevrouw Dil. Het kan dan gaan om faalangst, maar ook om verdriet bij een scheiding. Of als je je langere tijd heel somber voelt, zonder dat er een echt aanwijsbare reden voor is. Of als je wordt gepest en je durft er thuis niet goed over te praten. In principe blijft alles vertrouwelijk. De leerlingbegeleider en de schoolmaatschappelijk werker zijn allebei in staat om te luisteren naar je probleem en te helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Dan is nog de jeugdverpleegkundige van het CJG, mevrouw Brinkman. Als je bijvoorbeeld slaapproblemen of erge last van buikpijn hebt, kan zij dit bespreken en je eventueel naar de schoolarts doorsturen. Leerlingen kunnen ook zelf een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige als ze dat prettiger vinden. Ook een afspraak bij haar op het kantoor van het CJG is mogelijk. Als een leerling vaak ziek is, kan het zijn dat de jeugdverpleegkundige jou en jouw ouders uitnodigt voor een gesprek. Het doel daarvan is om te kijken wat er nodig is om weer in het schoolritme te komen.

Als je het moeilijk vindt om met de mentor te praten, kun je dus direct contact zoeken met deze begeleiders of een afspraak maken via mevrouw Van Wijngaarden, de ondersteuningscoördinator. Zij houdt vertrouwelijk bij hoe het met iedere leerling gaat en of iedere leerling wel de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft

Ook teamleiders kunnen het idee hebben dat een leerling het misschien erg moeilijk heeft. Als een leerling veel spijbelt of veel ziek is of als hij/zij er vaak uitgestuurd wordt, kan dat weleens betekenen dat er andere problemen spelen. Gesprekken met een begeleider en eventuele hulp zijn beter dan alleen straf.