Organisatie

De schoolleiding

De directie vormt samen met de teamleiders de schoolleiding. De teamleiders worden aangestuurd door de directie. De teamleider stuurt de mentoren aan en coördineert organisatorische zaken per afdeling.

Directie

Mw. H.M. Cadenau – rector / locatiedirecteur Ramlehweg (cnu@llr.nl)

Dhr. R.J.M. Paijens – locatiedirecteur Mecklenburglaan (pys@llr.nl)

Teamleiders en coördinatoren

Mw. K.I. Dongor – teamleider klas 1 mavo-havo-vwo (dgr@llr.nl)

Mw. N. Ivanovski - coördinator klas 1 mavo-havo-vwo  (isk@llr.nl)

Dhr. J.C. van der Velden – teamleider klas 2 en 3 havo-vwo (vel@llr.nl)

Mw. K. Baur – coördinator klas 2 en 3 havo-vwo (bau@llr.nl)

Dhr. J.P. Brand – teamleider klas 3 en 4 mavo, klas 4 en 5 havo (brd@llr.nl)

Dhr. K.A. Kilsdonk – coördinator klas 3 en 4 mavo, klas 4 en 5 havo (kdk@llr.nl)

Mw. M. Jonkers – teamleider klas 4, 5 en 6 vwo (jks@llr.nl)

Mw. Y. van Oversteeg – coördinator klas 4, 5 en 6 vwo (otg@llr.nl)                                    

Mentoren

Elke klas heeft een eigen mentor, de mentoren worden aangestuurd door de teamleiders. U kunt de mentor via email bereiken door de afkorting van de docent (drie letters) gevolgd door @llr.nl in te tikken. Kijk voor de mailadressen van onze medewerkers bij de contactgegevens.
De huidige mentoren staan in deze lijst.

Examensecretariaat

Mw. I.A.E. Elkenbracht – examensecretaris (elt@llr.nl)

Examencommissie (examencommissie@llr.nl)

Decanaat

Mw. K.C. Spigt – decaan mavo, havo en vwo (spt@llr.nl)

Schoolondersteuningsteam

Mw. M.C. Van Wijngaarden – ondersteuningscoördinator (wyn@llr.nl)