Ouderraad

Welkom bij de Ouderraad van het Libanon Lyceum in Rotterdam

De Ouderraad van het Libanon Lyceum Rotterdam is een klankbord voor de schoolleiding en behartigt de belangen van de ouders en leerlingen. Als brug tussen ouders, leerlingen en school heeft de Ouderraad ook een signaleringsfunctie, met als doel de school te ondersteunen bij diverse thema’s en vraagstukken. Aan de schoolleiding geeft de Ouderraad gevraagd en ongevraagd advies en draagt op deze manier bij aan een goed onderwijsklimaat op het Libanon Lyceum. De Ouderraad is tevens in de Medezeggenschapsraad vertegenwoordigd.

De Ouderraad organiseert en ondersteunt verschillende activiteiten op school, zoals thema-avonden voor ouders, open-, en introductiedagen en jaarvergaderingen. Jaarlijks komt de Ouderraad circa 7 maal bijeen en van elke vergadering wordt verslag gedaan.

Samenstelling Ouderraad

De Ouderraad bestaat momenteel uit 10 ouders en is een afspiegeling van de niveaus en leerjaren van de school. In de Medezeggenschapsraad (MR) is de Ouderraad (OR) vertegenwoordigd met 2 leden. Twee leden van de OR hebben zitting in het bestuur van de Stichting Ondersteuning Libanon Lyceum (Soll).

Samenstelling Ouderraad Libanon Lyceum 2021-2022

Lars Hooning, Ronald van Iersel, Sabina de Lange (Soll), Henric Rebel (voorzitter/MR), Jan Kees van Vliet, Cornelieke Zeeberg (Soll/MR).

De OR-leden hebben kinderen in de volgende leerjaren:

Lars Hooning: 2 mavo

Ronald van Iersel: 6 vwo

Sabina de Lange; 4 havo

Dorien van Maarel; 1 en 3 vwo

Mette Rasmussen; 2 vwo

Henric Rebel: 3, 4 en 6 vwo

Jan Kees van Vliet: 4 vwo

Cornelieke Zeeberg: 4 vwo

Stichting ondersteuning Libanon Lyceum

De Stichting ondersteuning Libanon Lyceum (Soll) helpt de school met financiële bijdragen voor zaken waarvoor normaal gesproken geen of te weinig budget is. Om dit mogelijk te maken vraagt de Soll alle ouders jaarlijks om een bijdrage van €50. Twee leden van de Ouderraad hebben momenteel zitting in het bestuur van de Soll. De afgelopen jaren zijn veel projecten (mede) gefinancierd, waaronder culturele uitstapjes, EHBO-cursussen voor leerlingen, schoolmaterialen zoals smartboards en djembés, literatuur projecten, boeken voor de schoolbibliotheek, de inzet van Stichting Pameijer op het Libanon Lyceum, het jaarboek voor gediplomeerden en schoolfeesten.

Leerlingen en docenten kunnen verzoeken aan de Soll voor financiële ondersteuning van projecten aanvragen via  ouderraad@llr.nl

Vergaderdata ouderraad

  • Maandag 27 september 2021 van 19.00 tot 21.00 uur
  • Maandag 29 november 2021 van 19:00  tot 21:00 uur
  • Maandag 21 februari 2022 van 19:00 tot 21:00 uur
  • Maandag 4 april 2022 van 19:00 tot 21:00 uur
  • Maandag 30 mei 2022 van 19:00 tot 21:00 uur