Privacy

Sinds 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Met deze Europese wet worden onze persoonsgegevens beschermd. Het Libanon Lyceum moet zorgvuldig en transparant met de gegevens van hun leerlingen en ouders omgaan.

Hoe we dit doen kunt u lezen in de privacyverklaring van Stichting BOOR waar het Libanon Lyceum onderdeel van is.

Privacyverklaring

Binnen het Libanon Lyceum zijn er drie mensen die zich bezighouden met alle zaken rondom de AVG. U kunt contact met ze opnemen via
privacy@libanonlyceum.nl