Schoolkosten 2021-2022

De vrijwillige ouderbijdrage

Met de vrijwillige ouderbijdrage kan het Libanon extra activiteiten organiseren, zoals een groepsuitje met de mentor, sporttoernooien, een vakexcursie of een gastles door een schrijver. Wij vinden deze extra’s onmisbaar voor de sfeer op school en vinden dat er ook een inhoudelijke meerwaarde is. Daarnaast is een deel van de ouderbijdrage gereserveerd voor schoolvoorzieningen: u kunt dan denken aan administratiekosten, schoolverzekeringen, kopieerkosten en ook de kosten van een kluisje. Het totaalbedrag dat wij vragen vooractiviteiten en schoolvoorzieningen is € 140,- in alle leerjaren. Uw financiële bijdrage hieraan is vrijwillig, maar we hopen van harte dat u deze onderdelen mede mogelijk maakt met uw bijdrage. Ouders kunnen de school daarin steunen met een bedrag voor de SOLL: we vragen alle ouders om een vrijwillige bijdrage van € 50,-aan de Stichting Ondersteuning Libanon Lyceum. Deze stichting ondersteunt de school financieel op terreinen waar normaal gesproken geen of te weinig budget voor is, zoals bijzondere activiteiten of nieuwe programma’s. Een hogere bijdrage is daarom zeer welkom. De stichting wordt beheerd door drie bestuursleden uit de Ouderraad. De hoogte van de ouderbijdragen wordt ieder schooljaar opnieuw vastgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR).

Aanvullende ouderbijdrage Technasium en Bèta Challenge

Bij het programma van Technasium en Bèta Challenge maakt de school extra kosten voor materialen, scholing, contributie en excursies. In de leerjaren waarin Technasium een keuzeprogramma is, zijn de bijbehorende kosten verplicht. De bijdrage voor het Technasium is € 175,- per schooljaar.

Het programma van Bèta Challenge is een keuze in klas 4 mavo. In klas 4 is daarom de aanvullende bijdrage verplicht wanneer dit vak gevolgd wordt. Het gaat om een bijdrage van€ 50,-. Het niet betalen van deze bijdrage kan leiden tot uitsluiting van het programma van Technasium of Bèta Challenge.

In klas 1, 2 en 3 (mavo) vragen wij voor Bèta Challenge ook om de bijdrage van € 50,-, maar in die jaarlagen is de bijdrage vrijwillig.

Eind september ontvangt u via de mail een brief met de wijze van betalen van de ouderbijdrage.

Excursies

Voor het brugklaskamp en excursies ontvangt u per mail een factuur. Naast het kamp in klas 1 (€ 120,-) zijn er werkweken in klas 3 en in de bovenbouw havo/vwo (diverse bestemmingen).

Boeken

Het Libanon Lyceum werkt samen met Van Dijk Educatie voor de levering van schoolboeken. Alle lesboeken die voor een schooljaar verplicht zijn, zijn gratis. Zaken zoals rekenmachines, agenda’s, schriften zijn voor eigen rekening. Ouders kunnen bij Van Dijk Educatie zelf ervoor kiezen om een borg te betalen of niet.

Stichting ondersteuning Libanon Lyceum

Deze stichting wordt beheerd door drie bestuursleden die zitting hebben in de Ouderraad. Het doel van deze stichting is het financieel ondersteunen van de school op terreinen waar normaal gesproken geen of te weinig budget voor is, zoals bijzondere activiteiten of speciale voorzieningen. Stichting Ondersteuning Libanon Lyceum zal de ouders hier regelmatig over informeren. Verantwoording wordt afgelegd via een jaarverslag. Contact met de stichting kan worden opgenomen via e-mail soll@llr.nl.

Direct naar