Verlof

Aanvraag buitengewoon verlof

In het algemeen geldt dat ouder(s) of verzorger(s) bijzonder verlof ten minste twee weken van tevoren (ingrijpende gebeurtenissen uitgezonderd) moeten aanvragen bij de verzuimcoördinator. Een volledig ingevuld formulier inclusief bewijsstuk moet worden ingeleverd bij de verzuimcoördinator

Aanvraag extra verlof

De school kan tien schooldagen of minder verlof buiten de schoolvakanties verlenen. Wilt u dit aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in en lever het in bij de teamleider. Verlof moet, behoudens calamiteiten, uiterlijk vijf weken voorafgaand aan de eerste verlofdag aangevraagd worden. Verlof kan alleen toegekend worden als gevraagde bewijsstukken overlegd kunnen worden.
Aanvragen voor meer dan tien schooldagen dienen gericht te worden aan de afdeling Leerplicht van de gemeente Rotterdam.