Wereldklas

Het Libanon Lyceum

Het Libanon Lyceum is een school voor openbaar voortgezet onderwijs in Rotterdam. De school heeft een afdeling voor mavo (vmbo-tl), havo, atheneum (vwo), gymnasium en Technasium. De school is gehuisvest in twee prachtige panden in Kralingen op een steenworp afstand van elkaar.
De school heeft ruim 1250 leerlingen en is daarmee een grote school. Toch ervaren leerlingen dat niet zo, door de spreiding van de onderbouw en bovenbouw over twee gebouwen. Elk gebouw heeft een eigen sfeer die past bij de leeftijd van de leerlingen. Hierdoor vinden leerlingen makkelijk hun weg en voelen ze zich veilig en gezien.

Het onderwijs op het Libanon Lyceum bereidt de leerlingen voor op een mooie toekomst, ongeacht welke opleiding je volgt. De school:

Het onderwijs op het Libanon Lyceum bereidt de leerlingen voor op een mooie toekomst, ongeacht welke opleiding je volgt. De school:

  • Biedt inspirerend en uitdagend onderwijs
  • Leert je jouw talenten te herkennen en te ontwikkelen
  • Geeft de aandacht die je nodig hebt
  • Bereidt je goed voor op vervolgonderwijs

De Wereldklas

Het Libanon Lyceum heeft al jaren een unieke succesvolle manier van lesgeven: de Wereldklas. Hier ontdek je hoe je zo goed, leuk en nuttig mogelijk leert én hoe je het beste uit jezelf haalt.

In de Wereldklas van het Libanon Lyceum:

  • Leer je in en van de echte wereld en niet alleen maar uit de boeken
  • Werk je bij elk vak aan projecten
  • Luister je niet alleen naar de uitleg van een docent, maar leer je vooral door actief mee te doen in de les en ontdek je soms zelf (onder de begeleiding van de docent) de lesstof
  • Werk je niet altijd alleen of altijd in een groepje, maar is er afwisseling tussen alleen, in een duo, in een groepje en klassikaal werken. Je zit afwisselend in de klas, het computerlokaal, de projectruimte, het praktijklokaal of op een plek buiten het schoolgebouw
  • Krijg je extra hulp als je een vak moeilijk vindt en extra uitdaging als je een vak juist makkelijk vindt. Er wordt gekeken naar wat jij nodig hebt

Breed aanbod

Het Libanon Lyceum heeft een breed aanbod aan vakken en verrijkingsprogramma’s. Denk bijvoorbeeld aan:

Brugklas

De leerlingen starten op het Libanon Lyceum in een brugklas mavo/havo, havo/vwo of gymnasium. Aan het eind van het eerste leerjaar wordt op basis van cijfers gekeken welk niveau het best lijkt te passen bij de capaciteiten van de leerlingen. In het tweede leerjaar gaan de kinderen dus verder in aparte mavo-, havo-, vwo- of gymnasiumklassen.

Kwaliteit en goede sfeer

Onze leerlingen behalen zeer goede resultaten. Jaar in jaar uit scoren ze boven de norm. Dat zegt veel over de kwaliteit van ons onderwijs en onze docenten. De docenten stellen hoge eisen aan het niveau, de inzet in de les, het huiswerk en de verzorging van het werk. Wij hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en leggen ons er niet bij neer als een kind onvoldoende presteert. Ook heerst er een heel plezierige sfeer. De school wordt als heel veilig ervaren. Leerlingen en docenten gaan op een prettige manier met elkaar om. Wij willen een school zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en zich mag onderscheiden van anderen. Wij zorgen er voor dat onze leerlingen het gevoel hebben er te mogen zijn. Dat doen wij vooral door het geven van persoonlijke aandacht. De vele activiteiten die wij buiten de lessen organiseren (zoals feesten, excursies, werkweken, sport, muziek en projecten) zijn bedoeld om er voor te zorgen dat de school een plek is om te leren én om vrienden te maken, te leven, jezelf te leren kennen en te groeien.

We doen het samen

Het Libanon Lyceum heeft een breed aanbod aan vakken en verrijkingsprogramma’s. Op het Libanon Lyceum doen we het samen. De school ondersteunt samen met de ouders de leerling om succesvol te zijn. De mentor is hierbij het eerste aanspreekpunt voor ouders. In de mentorlessen besteedt de mentor aandacht aan studievaardigheden (zoals plannen en leren leren) en aan sociale vaardigheden en een goede sfeer in de klas. Als ouder of verzorger kunt u het huiswerk, de resultaten en de aanwezigheid van uw kind bijhouden via uw eigen account in Magister, het schooladministratieprogramma. De beschikbare informatie kan een mooie aanleiding vormen voor gesprekken tussen ouders en leerlingen over hoe het gaat en wat er nodig is.

Student Led Conferences

We verwachten ook dat de leerlingen hun verantwoordelijkheid nemen voor hun onderwijsproces. Een manier om dit te stimuleren zijn de Student Led Conferences in de onderbouw die twee keer per jaar plaatsvinden, waarbij de leerling in het bijzijn van mentor en ouders zijn rapport presenteert. Op basis van wat goed gaat en wat beter kan, maakt de leerling een plan van aanpak voor de komende periode. Op deze manier wordt de leerling eigenaar van zijn eigen leerproces.

Ondersteuning

Soms heeft een leerling wat extra ondersteuning nodig. De school beschikt over een uitgebreide ondersteuningsstructuur, voor als het door omstandigheden even niet lukt. Het ervaren team bestaat uit een ondersteuningscoördinator, een begeleider passend onderwijs, een orthopedagoog-dyslexiecoach, een leerlingbegeleider en een schoolmaatschappelijk werker. In samenwerking met het professionele huiswerkinstituut After’s Cool worden op school ook bijlessen en huiswerkbegeleiding aangeboden.


Direct naar