Werken bij

Er zijn momenteel meerdere vacatures

Vacature Docent Nederlands

Ben jij enthousiast en realistisch, stevig en flexibel, duidelijk en menselijk? Het Libanon Lyceum is op zoek naar een docent Nederlands voor onze onderbouwklassenmavo en havo. Een sterke pedagoog, met hart voor de leerlingen en oog voor de organisatie. Iemand die weet hoe de lesstof over te brengen aan verschillende doelgroepen.

We hebben momenteel 0,5 fte beschikbaar. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling, met uitzicht op een vast dienstverband. 

Het Libanon Lyceum is een school voor openbaar voortgezet onderwijs en is onderdeel van Stichting BOOR. De school heeft ongeveer 1250 leerlingen, verdeeld over de afdelingen voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en Technasium en is gehuisvest in twee historische panden in de wijk Kralingen. De onderbouwleerlingen krijgen les op de locatie Mecklenburglaan en de bovenbouwleerlingen op de locatie Ramlehweg. Het doel van de school is het verzorgen van inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige leerlingen. Het Libanon Lyceum wil een zorgzame school zijn, met duidelijke regels en een veilig leer- en werkklimaat.

 

Functie-eisen:

- Je hebt een tweedegraads bevoegdheid Nederlands;

- Je hebt ervaring met het geven van het vak Nederlands aan klassen in de    onderbouw;

- Je hebt affiniteit met de doelgroep;

- Je bent initiatiefrijk en draagt bij aan onderwijsontwikkeling binnen de sectie;

- Je weet hoe je (eventuele) taalachterstanden wegwerkt. Ervaring met         NT2-onderwijs is een pre;

- Je werkt graag samen met collega’s;

- Je bent enthousiast, ontwikkelingsgericht, reflectief en hebt humor.

 

Wij bieden:

-Een prettige werkomgeving met leuke collega’s;

-Een school met een diverse populatie;

-Ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling;

-Goede arbeidsvoorwaarden, met een inschaling op basis van achtergrond en   ervaring.

 

Ben je geïnteresseerd, wil je meer informatie of direct solliciteren, dan kun je je richten tot Diana Rozendaal via rzl@llr.nl. Reacties worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Vacature Conciërge

Word jij de steun en toeverlaat voor onze leerlingen, ben jijhandig en technisch aangelegd en steek jij je handen graag uit de mouwen?

Het Libanon Lyceum is op zoek naar een enthousiaste conciërge met pedagogische kwaliteiten.

Het Libanon Lyceum Rotterdam is per direct op zoek naar een voltijdse conciërge  (1,0 fte; ma-vr 08.30 – 17:00 uur) voor de locatie aan de Mecklenburglaan. Het betrefteen tijdelijke aanstelling, met uitzicht op een vaste aanstelling.

Het Libanon Lyceum is een school voor openbaar voortgezet onderwijs en is onderdeel van Stichting BOOR. De school heeft ca. 1250leerlingen en 130 medewerkers, verdeeld over de afdelingen voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en Technasium en is gehuisvest in twee statige panden in de wijk Kralingen. De onderbouwleerlingen krijgen op de locatie Mecklenburglaan les en de bovenbouwleerlingen op de locatie Ramlehweg. Het doel van de school is het verzorgen van inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige kinderen. Het Libanon Lyceum wil een zorgzame school zijn, met duidelijke regels en een veilig leer- en werkklimaat.

Wat ga je doen als conciërge?

Je draagt zorg voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw. Je beheert sleutels, verspreidt de post, houdt toezicht op leerlingen, de veiligheid en verleent hulp bij calamiteiten. Je werkt samen met de verzuimcoördinator in een ruimte vlakbij de hoofdingang. Je bent gastheer/vrouw van de school en je ontvangt op representatieve wijze de bezoekers en beantwoord je de telefoon. Indien nodig neem je de taken van de verzuim coördinator over.
Daarnaast is het verrichten van onderhoud- en reparatiewerkzaamheden een belangrijk onderdeel van je taakomschrijving.
Tenslotte treed je op bij conflicten, je surveilleert, spreekt leerlingen aan en bespreekt ongewenst gedrag met docenten. Je stemt af met het hoofd Facilitaire zaken en draagt zorg voor de controle op de uitvoering van diensten als schoonmaak, reparaties en beveiliging.

Wat vragen wij van je?

·       Opleidingsindicatie: vmbo technische richting + BHV

·       Goede technische en bouwkundige inzicht en vaardigheden

·       Aantoonbare kennis van veiligheidsvoorschriften, gebouwen, installaties

        en apparaten

·       Een dienstverlenende en proactieve instelling

·       Vaardigheidin het klantvriendelijk te woord staan van medewerkers,         bezoekers en leerlingen

·       Vaardigheidin het corrigeren van ongewenst gedrag

·       Vaardigheidin het oplossen van problemen bij storingen

·       Vaardigheid in het zelfstandig organiseren van het dagelijks beheer en         onderhoud

·       ICT vaardigheid

 

Wat bieden wij?

Een veelzijdige baan in een uitdagende en informele werkomgeving waar we aandacht besteden aan onze medewerkers. Daarnaast bieden wij je een salaris binnen schaal 4 en goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao VO.

Meer informatie?                                                              

Voor meer informatie over de functie kunt u contact  opnemen met het hoofd Facilitaire Zaken de heer van Leeuwen op het  e-mailadres vlw@llr.nl     Meer  informatie over de school vindt u op www.libanonlyceum.nl.

Solliciteren?

Kent u of bent u de persoon die wij zoeken? Aarzel dan niet en stuur uw sollicitatiebrief en CV uiterlijk zondag 2 januari 2022 naar sollicitatie@llr.nl  t.a.v. de heer F.M. van Leeuwen, hoofd Facilitaire Zaken.

Vacature Coördinator leerlingzaken Brugklas en tweede klas

Het Libanon Lyceum is een school voor openbaar voortgezet onderwijs en is onderdeel van Stichting BOOR. De school heeft ongeveer 1350 leerlingen, verdeeld over de afdelingen voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en Technasium en is gehuisvest in twee historische panden in de wijk Kralingen. De onderbouwleerlingen krijgen les op de locatie Mecklenburglaan en de bovenbouwleerlingen op de locatie Ramlehweg. Het doel van de school is het verzorgen van inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige leerlingen. Het Libanon Lyceum wil een zorgzame school zijn, met duidelijke regels en een veilig leer-en werkklimaat. Het Libanon Lyceum is voor het lopende schooljaar op zoek naar een coördinator leerling zaken Brugklas en tweede klas met een omvang van 1,0 fte.

Kaders, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Als coördinator ben jij er voor de leerling gerelateerde zaken. Je werkt samen met de teamleider van de brugklas en tweede klas en stemt met de teamleider de aard en de inhoud van de werkzaamheden af. Je werkt samen met de verzuimcoördinator, de decaan en mentoren van dezelfde locatie.

Je neemt initiatief tot contact met directe collega’s (o.a. mentoren) of externe partners (o.a. leerplichtambtenaar). Het contactonderhouden met ouders/verzorgers van de leerlingen behoort ook tot je verantwoordelijkheid. De coördinator leerlingzaken legt verantwoording af aan de teamleider van de desbetreffende afdeling.

 

De opdracht

De opdracht aan de coördinator leerlingzaken is:

·       Opvolgen en monitoren van het afdelingsmentoraat (o.a. rooster,         toetsbalans)

·       Opvolgen decanaat (o.a. communicatie omtrent inschrijving,        profielwijziging, profielkeuze)

·       Opvolgen van het verzuimbeleid (geoorloofd of ongeoorloofde        aanwezigheid) en overleggen met de verzuimcoördinator

·       Aanmelden leerlingen bij ondersteuningsteam in overleg met mentoraat

·       Aanmeldingenleerlingen en dossierafhandeling met leerplicht

·       Aanspreekpuntzijn als het gaat om de aanvraag van buitengewoon verlof

·       Zorgdragen voor oplossen van conflicten tussen leerlingen

·       Ondersteuning schoolleiding en het uitvoeren van overige gedelegeerde
        taken.

 

Aanwezige kenmerken en competenties

Om in aanmerking te komen voor deze vacante positie verwachten wij dat je specifiek beschikt over onderstaande kenmerken:

·       Ervaring met het werken in een team;

·       Ervaring in het omgaan met leerlingen in de puberleeftijd;

·       Kennis hebben van leerlingvolgsysteem Magister of bereid zijn deze zich

       dit snel eigen te maken;

·       Pedagogisch sterk, standvastig;

·       Communicatief sterk, zowel verbaal als schriftelijk;

·       Sociaal intelligent en sociaal vaardig.

 

Je beschikt bovendien over de volgende competenties:

 

Samenwerkend

Je bent een teamplayer en stelt het gezamenlijk belang boven het eigen belang. Je weet wanneer je zaken moet afstemmen. Je speelt informatie die voor anderen van belang kan zijn, tijdig door. Je biedt proactief hulp aan waar dat nodig is. 

Autonoom

Je durft zelfstandig beslissingen te nemen met in achtneming van de schoolkaders, -regels en –afspraken. Je legt gevraagd en ongevraagd verantwoording af over de door jou genomen beslissingen.

Daadkrachtig

Je laat je niet snel van de wijs brengen. Je kunt omgaan met feedback. In situaties waarin weerstand optreedt bent je in staat te luisteren, informatie te wegen en waar nodig te volharden in je koers of standpunt.

 

Bij interne sollicitanten, kan tot niet aanstelling worden besloten ondanks geschiktheid wegens organisatorische redenen of bij schaarste in een vak. Inschaling zal plaatsvinden op basis van achtergrond en ervaring. Reageer naar Kelly Dongor via sollicitatie@llr.nl met je motivatie en CV voor 10 januari 2022.

Vacature docent lichamelijke opvoeding

Het Libanon Lyceum is per direct op zoek naar een docent Lichamelijke Opvoeding voor 0,5 fte. Het betreft tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.

Het Libanon Lyceum is een school voor openbaar voortgezet onderwijs en is onderdeel van Stichting BOOR. De school heeft ongeveer1350 leerlingen, verdeeld over de afdelingen voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en Technasium en is gehuisvest in twee historische panden in de wijk Kralingen. De onderbouwleerlingen krijgen les op de locatie Mecklenburglaan ende bovenbouwleerlingen op de locatie Ramlehweg. Het doel van de school is het verzorgen van inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige leerlingen. Het Libanon Lyceum wil een zorgzame school zijn, met duidelijke regels en een veilig leer-en werkklimaat.

We zijn op zoek naar een enthousiaste collega Lichamelijke Opvoeding die gericht is op het samenwerken binnen de sectie. Wij vinden het belangrijk om ons als sectie te blijven ontwikkelen en zoeken daarom iemand met innovatieve ideeën, die gericht zijn op het inbrengen van digitale leermiddelen.

Voor verdere informatie over de school, kunt u terecht op: www.libanonlyceum.nl. 

 Functie-eisen:

• Je hebt een eerstegraadsbevoegdheid docent Lichamelijke opvoeding of bent in de afstuderende fase tot docent Lichamelijke opvoeding.

• Je hebt ervaring met het lesgeven in zowel onderbouw, als bovenbouw klassen

• Je bent flexibel en inzetbaar op meerdere afdelingen (mavo/havo/vwo)

• Je hebt een passie voor bewegen en voor het overbrengen van het doel van bewegen

• Je bent initiatiefrijken draagt bij aan de onderwijsontwikkeling van de sectie

• Je bent op de hoogte van de actuele pedagogische, vakinhoudelijke en vakdidactische inzichten, methoden en technieken (ervaring met het inbrengen van digitale    hulpmiddelen is een pre)

• Je werkt graag samen met collega’s

• Je bent enthousiast, ontwikkelingsgericht, reflectief en hebt humor

Wij bieden:

• Een uitdagende werkomgeving, met diverse sportlocaties en leuke collega’s

• Een school met een diverse populatie

• Ruimte voor eigeninbreng en ontwikkeling

• Een pakket inclusief examenklassen

• Goede arbeidsvoorwaarden, met een inschaling op basis van achtergrond en    ervaring

Heeft u interesse in deze vacature, stuur dan voor donderdag 10-01-2022 a.s. uw CV en motivatiebrief naar Kevin Kilsdonk via sollicitatie@llr.nl

 

 Vacature Technisch onderwijsassistent (TOA)

Met ingang van schooljaar 2021-2022 is een vacature technisch onderwijsassistent (TOA) ontstaan voor 0,4 fte.

In deze veelzijdige functie ondersteun vooral de docent T&T. Je instrueert en begeleidt, samen met de docent de leerlingen tijdens de lessen T&T. Je werkplek is hoofdzakelijk de bovenbouw locatie van het Libanon Lyceum. Dit gebouw beschikt over een grote practicumzaal en een lokaal T&T.

Het Libanon Lyceum is een school voor openbaar voortgezet onderwijs, onderdeel van Stichting BOOR. De school heeft circa 1250 leerlingen, verdeeld over de afdelingen voor mavo, havo, atheneum (vwo), gymnasium en Technasium en is gehuisvest in twee statige panden in de wijk Kralingen. De onderbouwleerlingenkrijgen op de locatie Mecklenburglaan les en de bovenbouwleerlingen op de locatie Ramlehweg. Het doel van de school is het verzorgen van inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige kinderen. Het Libanon Lyceum wil een zorgzame school zijn, met duidelijke regels en een veilig leer-en werkklimaat.

Het TOA-team bestaat uit nog drie andere TOA ’s. We zijn specifiek op zoek naar een kandidaat met praktijkervaring met mavo leerlingen.

Heb jij affiniteit met het werken met leerlingen van 14 tot 17 jaar, heb je minimaal en mbo-4 opleiding en  kun je zowel zelfstandig als in teamverband werken? Dan zien we je reactie graag tegemoet.

Inschalingafhankelijk van ervaring en huidig salaris in schaal 7 (CAO VO). Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling, met uitzicht op een vast dienstverband.


Nadere informatie en solliciteren:
Je kunt je motivatiebrief inclusief cv mailen naar sollicitatie@llr.nl t.a.v. Dhr. R.J.M. Paijens.

Direct naar