Ziek/Afwezig

Ziekmelding of afwezigheid

Een leerling ziek of afwezig melden voor dezelfde dag kan alleen telefonisch tot 9.00 uur via 010-4522500, kies (0) voor het melden van ziekte of afwezigheid en vervolgens(1) voor Mecklenburglaan of (2) voor Ramlehweg. Spreek de naam, klas en reden van afwezigheid duidelijk in. Om 17.00 uur gaat de voicemail aan, tot de volgende dag 9.00 uur. Afmeldingen voor bijvoorbeeld een dokters- of tandartsbezoek kunnen ook ‘s ochtends ingesproken worden. Verdere afmeldingen in de loop van de dag (na 9.00 uur)gaan telefonisch. Voor elke volgende ziektedag belt u opnieuw in de ochtend met school. U meldt de leerling dus per dag ziek.

De leerling wordt ziek op school

Als de leerling op school ziek wordt, moet hij/zij zich afmelden bij de verzuimcoördinator in kamer 009 (Ramlehweg) of lokaal A07 (Mecklenburglaan). Nadat de verzuimcoördinator contact met een ouder of verzorger heeft gehad en deze toestemming heeft gegeven om de leerling naar huis te laten gaan, mag de leerling vertrekken. De verzuimcoördinator geeft de leerling een terugkomkaart mee.

Als het echt niet lukt om contact met een ouder of verzorger te krijgen, mag een leerling in een uitzonderlijk geval en alleen na toestemming van een teamleider naar huis. In dat geval laat de leerling de verzuimcoördinator telefonisch weten dat hij/zij veilig thuis is aangekomen.

Weer naar school

Bij terugkomst neemt de leerling zelf het initiatief om met de leraren afspraken te maken over de leerstof die ingehaald moet worden. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste toetsen en kan daar eventueel hulp van de mentor bij inroepen.

Bezoek arts, tandarts en dergelijk

In het algemeen geldt dat van de leerling en zijn ouder(s) of verzorger(s) verwacht wordt dat zij zich inspannen om een bezoek aan een arts ed. buiten lestijd te laten plaatsvinden. Mocht het toch niet anders kunnen, dan kan deze afwezigheid op twee manieren worden doorgegeven:

  • Telefonisch door een ouder/ verzorger via 010-4522500 tot 9:00 uur door de afwezigheid in te spreken op de voicemail.
  • Door de leerling zelf op vertoon van de afsprakenkaart voor het bezoek (24 uur van tevoren) bij de verzuimcoördinator.

Direct naar