Schooldocumenten

Bent u op zoek naar meer informatie? Hier staan diverse schooldocumenten die uitgebreide informatie geven over uiteenlopende onderwerpen.  

Schoolgids

Schoolplan

PTA / PTO


Leerlingenquête

Visie en beleid ten aanzien van tabak, alcohol en drugs

Pestprotocol

Veiligheidsplan

Leerlingstatuut (en veiligheidsreglement)

Schoolondersteuningsprofiel


Verzuimbeleid


Contactgegevens medewerkers