Ziek/Afwezig

Ziekmelding

Voor ouder(s)/verzorger(s) geldt dat bij ziekte of afwezigheid de leerling op dezelfde dag telefonisch tot 9.00 uur ziek gemeld moet worden. U belt 010-4522500, kiest [0] voor het melden van ziekte of afwezigheid en vervolgens [1] voor Mecklenburglaan of [2] voor Ramlehweg). Spreek hierbij de naam, klas en reden van afwezigheid duidelijk in.

De leerling wordt ziek op school

Als de leerling op school ziek wordt, moet hij/zij zich afmelden bij de verzuimcoördinator in kamer 009 (Ramlehweg) of lokaal A07 (Mecklenburglaan). Nadat de verzuimcoördinator contact met een ouder of verzorger heeft gehad en deze toestemming heeft gegeven om de leerling naar huis te laten gaan, mag de leerling vertrekken. De verzuimcoördinator geeft de leerling een terugkomkaart mee.

Als het echt niet lukt om contact met een ouder of verzorger te krijgen, mag een leerling in een uitzonderlijk geval en alleen na toestemming van een teamleider naar huis. In dat geval laat de leerling de verzuimcoördinator telefonisch weten dat hij/zij veilig thuis is aangekomen.

Tijdens ziekte

Als een leerling nog een tweede of meerdere dagen ziek is hoeft dit niet opnieuw door een ouder of verzorger gemeld te worden. De afwezigheid zal als spijbelen worden genoteerd en na het ontvangen van een volledig ingevulde terugkomkaart worden omgezet in geoorloofd ziekteverzuim. De verzuimcoördinator neemt na 3e ziekte dag contact op met ouder(s)/leerling.

Weer beter

Bij terugkeer op school moet een terugkomkaart – getekend door de ouders of verzorgers – ingeleverd worden bij de verzuimcoördinator. Deze kaart is nodig om te laten weten dat de leerling vanaf dat moment weer op school is. De leerling neemt vervolgens het initiatief om met de leraren afspraken te maken over de leerstof die ingehaald moet worden. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste toetsen en kan daar eventueel hulp van de mentor bij inroepen.

Bezoek arts, tandarts ed.

In het algemeen geldt dat van de leerling en zijn ouder(s) of verzorger(s) verwacht wordt dat zij zich inspannen om een bezoek aan een arts ed. buiten lestijd te laten plaatsvinden. Mocht het toch niet anders kunnen, dan kan deze afwezigheid op twee manieren worden doorgegeven: telefonisch door een ouder/ verzorger via 010-4522500 tot 9:00 uur inspreken op de voicemail of door de leerling zelf op vertoon van de afsprakenkaart voor het bezoek (24 uur van tevoren) bij de verzuimcoördinator.